تبیان، دستیار زندگی
اجازه دهید نگاه نزدیك تری به چگونگی به وجود آمدن و انتقال موج بیاندازیم. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چگونگی انتقال موج

چگونگی انتقال موج

اجازه دهید نگاه نزدیك ‌تری به چگونگی به‌ وجود آمدن و انتقال موج بیاندازیم. در ابتداء حركت یك تك موج یا تَپ را بررسی می‌كنیم. ممكن است توسط حركت سریع بالا - پایین دست در یك طناب، یك تك موج به ‌وجود آید. دست یك طرف طناب را به سمت بالا می ‌برد و ازآن جا كه ذرّات طناب به یكدیگر متصّل ‌اند، این امر باعث اعمال نیرو به ذرّات دیگر می ‌شود و آن ها نیز به ترتیب به سمت بالا حركت می ‌كنند.

چگونگی انتقال موج

در لحظاتی كه ذرّات طناب پی در پی شروع به بالا آمدن می ‌كنند موج به پیش می رود.

چگونگی انتقال موج

در این هنگام، دست طناب را به سمت پایین می ‌كشد و متناظراً ذرّات مجاور شروع به پایین آمدن می ‌كنند.

چگونگی انتقال موج

این موضوع به تدریج به ذرّات كناری نیز منتقل می ‌شود. بنابراین یك تك موج یا تَپ به‌ وجود می ‌آید. در حقیقت این نیروی بین ذرّات است كه باعث حركت موج به جلو می ‌شود.

چگونگی انتقال موج

امواج در سایر محیط ‌ها نیز به شكل مشابهی به ‌وجود آمده و منتقل می ‌شوند.

در مدل‌سازی (جهت مشاهده مدل سازی این جا را کلیک کنید.) موجی را می ‌بینید كه به سمت راست منتشر می ‌شود شما می ‌توانید طولِ ‌موج (Landa) و دوره تناوب (Period) را تغییر دهید.

به حركت سه نقطه از موج توجّه كنید آیا اثر حركت نقطه سمت چپ را بر دو نقطه سمت راستی می ‌بینید؟

اگر موشواره را بر روی صفحه مدل‌ سازی حركت دهید آن گاه می ‌توانید محل این سه نقطه را جابه جا كنید.

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی