تبیان، دستیار زندگی
برای دور گردن پشت ۱۰ سانت داخل رفته ۵ سانت پایین می رویم خط دور گردن پشت را رسم می کنیم. پشت گردن لباس را یک سانت اضافه تر از جلو می کنیم تا جلو لباس گشاد نباشد و خوب روی سینه به خوابد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ساده ترین بلوز را بدوزید

بلوز استین سر خود با یقه گرد

آموزش خیاطی

پارچه را به اندازه بزرگ ترین قسمت بدن «دور باسن یا دور سینه» دولا می کنیم.

اگر دور باسن را کامل اندازه گرفته ایم تقسیم بر 4 می کنیم. و یا اگر دور سینه را نصف اندازه گرفته ایم تقسیم بر 2 می کنیم.

اگر دور باسن بیشتر باشد، برای جلو به اندازه 1/4 دور باسن به اضافه 3 سانت پارچه را دولا می کنیم.

اگر دور سینه بیشتر از دور باسن باشد برای جلو پارچه به اندازه 1/2 دور سینه به اضافه 3 سانت دولا می کنیم.

از دولای بسته 9 سانت داخل و 9 سانت پایین رفته و خط دور گردن جلو را رسم می کنیم.

از دولای بسته1/2 دور سینه به اضافه 3 سانت به سمت چپ می رویم و از این نقطه 5 سانت پایین رفته خط سرشانه را رسم می کنیم.

از خط سرشانه از سمت دور گردن قد بلوز به اضافه 5 سانت پایین می رویم. خط پایین بلوز بدست می آید.

در پایین لباس از دولای بسته، 4/1 دور باسن را به اضافه 3 سانت کرده به سمت چپ می رویم سپس خط پهلو را رسم می کنیم.

در روی خط پهلو از سمت چپ از سرشانه بعد از 5 سانت شیب سرشانه 20 تا 25سانت پایین می رویم محل حلقه آستین را علامت می گذاریم.

سپس روی خط های علامت زده شده قیچی می کنیم که جلوی لباس بدست می آید.

پشت لباس: پشت لباس را مثل جلو انجام می دهیم با این تفاوت که 4/1 دور باسن به اضافه 3و 2/1 دور سینه را به اضافه 4 سانت می کنیم.

برای دور گردن پشت 10 سانت داخل رفته 5 سانت پایین می رویم خط دور گردن پشت را رسم می کنیم. پشت گردن لباس را یک سانت اضافه تر از جلو می کنیم تا جلو لباس گشاد نباشد و خوب روی سینه به خوابد.

تمام اندازه ها را از قسمت جلو روبرو می کنیم و یا اندازه های جلو را روی پارچه خط کشی کرده خط های علامت زده شده را برش می زنیم.

 روش دوم برش پشت لباس: جلوی لباس را برش می زنیم و بعد همان جلوی بریده شده را روی دولای بسته پارچه قرار می دهیم، قسمت یقه را فقط از وسط پشت یک سانت گشادتر از جلو رسم می کنیم به طوری که این یک سانت با 9 سانت قبلی جمعاً 10 سانت می شود.

الگوی لباس

روش دوخت

الف) بعد از برش سجاف و لباس به دور گردن قسمت جلو لباس به پهنای 3 سانت به دور گردن جلو لائی می دهم.

‌ب) بعد سجاف را روی لباس می دوزیم. سپس دوخت سجاف را از داخل به سمت سجاف اطو می کنیم.

‌ج) بعد یک چرخ ساده دور گردن لباس از سمت سجاف می رویم.

‌د) بعد وسط پشت لباس را به بلندی10 سانت قیچی می کنیم.

‌ه) بعد یک عدد بندینک درست می کنیم به بلندی 4 سانت و به عرض 2سانت این بندینک را از اریب پارچه برش می زنیم.

‌و) بعد اول از هر طرف به اندازه نیم سانت تا می زنیم و بعد دوباره خود بندینک را یک تای دیگر هم می کنیم در پایان کار پهنای بندینک یک نیم سانت می شود.

‌ز) بند را به سمت چپ پشت لباس قرار می دهیم سپس سجاف را به دور گردن و چاک وسط پشت می دوزیم از هر طرف به اندازه نیم سانت سجاف را به دور گردن می دوزیم؟

‌ح) بعد از دوخت سجاف چاک سجاف را قیچی می کنیم. بعد این را هم قسمت جلو چرخ کاری می کنیم.

‌ط) بعد سرشانه لباس را روی هم قرار می دهیم سجاف پشت را تا می زنیم روی سجاف جلو خط سرشانه ها را می دوزیم این نیم سانتی از هر طرف یقه باز گذاریم این نیم سانت به عنوان چاک استفاده می شود.

‌ی) بعد از خط سرشانه 20 تا 25 سانت برای بلندی حلقه آستین پایین می رویم بعد به پهنای ? سانت خط پهلو را دوخت می کنیم.

 گشادی بالای لباس28=3+25=2÷50  دور سینه

گشادی پایین لباس 28=3+25 = 2÷50 دور باسن

 بلندی پشت و جلو لباس 65=5+60 قد بلوز

 پارچه لازم عرض 90=20/1 متر 120=50/1 متر 140=1 متر

تهیه و تنظیم برای تبیان : کهتری

شما می توانید در بخش فیلم و انیمیشن با آموزش های "آشنایی با الگوی جلیقه زنانه 1 " و " آشنایی با الگوی جلیقه زنانه 2 " آشنا شوید.

مقالات مرتبط

چیدمان دنیای بچه داری

هنر سفره آرایی

با مدل ترک و ماهی آشنا شوید

آموزش خیاطی برای محجب ها

مانتو خفاشی بدوزید

سه مدل دامن با یک الگو

دوخت دامن فون

با هم بدوزیم

تبیانی ها غافلگیر شوید!!

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.