تبیان، دستیار زندگی
اگر بر اثر اصطكاك دامنه نوسان آونگ كاهش یابد بسامد نوسان آن تغییر نمی كند. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

عوامل موثر بر نوسان آونگ

در آنجا مناسب است كه عوامل موثر بر بسامد نوسان آونگ را بررسی كنیم.

برای مشاهده اثر طول آونگ، روی شکل زیر کلیک کنید.

برای مشاهده اثر شتاب گرانش، آونگ روی شکل زیر کلیک کنید.

برای مشاهده اثر جرم آونگ، روی شکل زیر کلیک کنید.

شاید شما این موضوع را در حركت یك تاب مشاهده كرده باشید. در تاب یك فرد سبك و یك فرد سنگین به یك نحو نوسان می‌كنند و بسامد (و یا دوره تناوب) هر دو یكی است.

عوامل موثر بر نوسان آونگ

البته به یاد داشته باشید كه اگر زاویه نوسان آونگ زیاد شود لزوماً حركت آن دیگر هماهنگِ ساده  نخواهد بود و در این حالت اصطلاحاً آونگ فیزیكی (نه آونگ ساده) خواهیم داشت. بسامد نوسان آونگ فیزیكی از روابط پیچیده تری به ‌دست می ‌آید كه فعلاً به آن نمی ‌‌‌‌‌پردازیم.

نكته مهم دیگر عدم وابستگی بسامد نوسان به دامنه اوّلیه آن است. این موضوع اوّلین بار به صورت تجربی توسط گالیله كشف گردید. وی در زمانی كه در حال بررسی حركت نوسانی چراغ معلقی در كلیسای پیزا بود به این موضوع پی برد.

عوامل موثر بر نوسان آونگ

پس اگر بر اثر اصطكاك دامنه نوسان آونگ كاهش یابد بسامد نوسان آن تغییر نمی‌‌‌‌‌ كند. البته برای تأمین انرژی از دست رفته در آونگ می ‌توان از مكانیزم‌ هایی خاص مثل كوك یا وزنه و..... استفاده نمود. این اساس ساعت‌های اوّلیه بود.

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی