تبیان، دستیار زندگی
در گفتگو با همسرتان از منطقی قوی کمک بگیرید . در مراحلی که پذیرفتن واقعیت از سوی همسرتان دشوار است و احتمالا به غرور او آسیب می رساند ، لحن سخن را از تحکم و دستور به صورت پیشنهادهای دوستانه تغییر دهید .
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جاودانگی یک عشق

عشق

بحث درباره وظایف و مسئولیت های همسران ، بیش ازآنکه صرفا" یك موضوع حقوقی و قانونی باشد ، متاثر از پیوندهای عاطفی و روانی و مبتنی بر معیارهای اخلاقی و ارزشی است . اهمیت و ارزشمندی حقوق خانواده ، ناشی از ارج و منزلت والای این کانون مقدس است . رواج ارزشهای اخلاقی ، مسئولیت پذیری اجتماعی و پیوندهای عمیق عاطفی ، در جامعه ای به چشم می خورد که کانون خانواده در آن از بالاترین استحکام برخوردار است . زمانیکه عقد ازدواج و پیمان همسری بین یک زوج برقرار می شود ، تکالیف و حقوق معینی برای هر یك از زن و شوهر بوجود می آید . همسران موفق با احساس وظیفه خطیر ، هرگز عهد و پیمان خویش را سست نمی کنند و میثاق زندگی مشترک را با اکسیر محبت ، جاودانه می سازند . برای استحکام و استمرار این پیمان مقدس ، راهکارهایی وجود دارد که با به کارگیری آنها می توان خانواده ای متعادل و موفق داشت .

اینک به موضوع حاکمیت منطق در روابط زوجین می پردازیم .

ازجمله آفتهایی که خانواده ها را تهدید می کند ، رشد خواسته ها و انتظارات غیر منطقی زوجین از یکدیگر است . گاهی با مطرح شدن این خواسته ها ، آرامش زندگی به هم می ریزد . زنان و شوهران جوان غالبا" از این جنبه آسیب می بینند که مرز منطقی و غیرمنطقی بودن انتظاراتشان از هم ، مشخص نیست . عدم آشنایی در این زمینه ، منجر به جریحه دار شدن احساسات آنها می شود . نقطه بحران در زندگی ، زمانی فرا می رسد که انتظارات غیر منطقی و تامین نشده بر روی هم انباشته شده و آستانه مقاومت زن و شوهر به تدریج كاهش یافته و در یک لحظه غیر قابل پیش بینی ، درگیری بوجود می آید .

اگر زوجین دارای اخلاق و تربیتی صحیح باشند ، می توانند به جای اعمال سلیقه شخصی و حاکمیت زور و قدرت در عرصه زندگی ، پایه های استوار و مطلوبی را برای حل اختلافات بیابند و منطق را در صحنه زندگی حاکم کنند .

خانواده های متعادل با تنظیم و تعیین انتظارات منطقی ، راه را بر ورود عوامل تفرقه و تزلزل در زندگی می بندند . به این ترتیب ، درمورد خواسته های خود ، به نوعی توافق دست می یابند و روح تفاهم و همدلی را در زندگی تسری می بخشند . تعادل در زندگی مشترک ، زمانی شكل می گیرد که روابط متقابل زن و شوهر بر پایه ای معقول استوار باشد . در این حالت ، زن و شوهر ، از یكدیگر انتظاراتی نا معقول و خارج از توان نخواهند داشت .

انسان به دلیل حب نفس ، همواره به سوی منافع شخصی گرایش دارد . شاید مشكلات این خصلت ، در دوران تجرد ، كمتر به چشم بیاید . اما در زندگی مشترک ، به لحاظ پیدایش روابط و مناسبات جدید ، سلیقه های شخصی زن و شوهر در تقابل با یکدیگر قرار می گیرد . درنتیجه مشكلات ناشی از اختلاف منافع شخصی مشهود تر است . چون ممكن است هر یک از آنها آنچه را که ترجیح می دهد ، مبتنی بر تمایلات شخصی او باشد تا انتخاب عقلانی ، در چنین شرایطی ، اگر زوجین دارای اخلاق و تربیتی صحیح باشند ، می توانند به جای اعمال سلیقه شخصی و حاکمیت زور و قدرت در عرصه زندگی ، پایه های استوار و مطلوبی را برای حل اختلافات بیابند و منطق را در صحنه زندگی حاکم کنند .

همسران

اما خانواده هایی وجود دارند که یكی از طرفین با قدرت و زور بر اعضا حكومت می كند . در این گونه خانواده ها ، منطق كنار می رود و روابطی تیره و ناخوشایند بر فضای خانواده حاکم می شود . زیرا سایر اعضاء ، در فرایند تصمیم گیری ، هیچگونه مشاركتی ندارند . قراردادها و مقررات زندگی ، برای تنظیم روابط زن و شوهر لازم و ضروری است . اما این آئین نامه ها زمانی می توانند روابط متقابل زن و شوهر را به درستی تنظیم كنند که براساس حق و متناسب با نیازهای روحی آنها تنظیم شوند . حق چه از جانب مرد و چه از جانب زن ، باید پذیرفته شود . جنسیت ، سن و تحصیلات ، هیچکدام دربرابر منطق و حقیقت نباید ارجحیت پیدا کند . از اینرو مرد به حکم مرد بودن و زن به موجب زن بودن ، هیچ کدام نمی توانند سلیقه ها و نظرات خویش را بر دیگری تحمیل کنند .

پیروی از حقیقت و برخورداری از بینش و منشی منطقی ، ازجمله توصیه های موکد اخلاقی در آموزه های قرآن و اسلام است . مسلما" پیروی از حقیقت در محیط اجتماعی به خصوص خانواده ، آثار و عوارض مثبتی را در روابط بین زوجین بوجود می آورد . اسلام دوستداری حقیقت را شرط ایمان و اخلاق می داند و از سیره و گفتار اولیای دین استنباط می شود که انسان باید حقیقت را بگوید و بپذیرد ، اگرچه به زیان او باشد . زن و شوهر باید توجه داشته باشند که گاهی در اختلاف و مشاجره ، حق از آن طرف مقابل است . دراین صورت هر کدام از آنها به حکم وظیفه اخلاقی و دینی باید به حقیقت اعتراف کند و آن را بپذیرد . این اعتراف ناشی از تعهد به اصول ایمانی است و زمینه آرامش درونی انسان را فراهم می آورد . ضمن اینکه شعله خشم طرف مقابل را نیز فرو می نشاند . مسلما" فرار از منطق و حقیقت ، نه تنها بذر کینه را در دل می نشاند ، بلکه اعتماد و اطمینان را نیز از طرف مقابل سلب می کند .

نقطه بحران در زندگی ، زمانی فرا می رسد که انتظارات غیر منطقی و تامین نشده بر روی هم انباشته شده و آستانه مقاومت زن و شوهر به تدریج كاهش یافته و در یک لحظه غیر قابل پیش بینی ، درگیری بوجود می آید .

آقای دکتر قائمی می گوید : " در خانواده ای که درگیری و اختلاف است ، محیط ، طوفان زده و ناتوان برای جذب یکدیگر است . بررسیهای علمی نشان می دهد که در درگیری های خانوادگی هیچیک از زوجین خوشبخت نیستند . اگرچه نتیجه درگیری ظاهرا" به سود یک طرف تمام شود ، اما موجب موفقیت او نخواهد شد . حتی عوارض بعدی مشاجره ، زمینه را برای ناکامی هر دو طرف فراهم می كند . مقررات اسلام به گونه ای است که اجازه نمی دهد ، مرد با رفتاری غیر منطقی به همسر خود ستم کند . سفارش های اسلام اغلب متوجه مدارای با زن است . مسلما" مردان قدرت تحمل زیادی دارند و باید به طبع لطیف و عواطف حساس زنان ، توجه خاص داشته باشند . البته زن و شوهر ، به حکم تعالیم دینی و اخلاقی ، باید لجاجت را در محیط خانواده ، کنار بگذارند و در اختلافاتی که پیش می آید ، هریک بخشی از حقوق خود را برای مصلحتی بزرگتر نادیده بگیرد . "

روان شناسان برای داشتن روابط منطقی در درون خانواده ، راهکارهای متعددی را پیشنهاد کرده اند که به مواردی از آن اشاره می کنیم . آنها می گویند :

در گفتگو با همسرتان از منطقی قوی کمک بگیرید . در مراحلی که پذیرفتن واقعیت از سوی همسرتان دشوار است و احتمالا" به غرور او آسیب می رساند ، لحن سخن را از تحکم و دستور به صورت پیشنهادهای دوستانه تغییر دهید . گاهی به بیان خاطراتی از گذشته خود و دیگران بپردازید که در آن ، اختلافات با روش منطقی برطرف شده است . اگر همسرتان برخوردی منطقی ندارد ، با تلقین این امر که او در خیلی از موارد با روش منطقی موفقیتهایی را کسب کرده ، شخصیتش را متحول سازید . در خانواده ای که منطق حاکم باشد ، هرگز از انتقادهای نابجا و تحقیر و سرزنش خبری نیست .

صدای جمهوری اسلامی

تنظیم برای تبیان: کهتری

برای دریافت سئوالات خود با مشاورن سایت مرتبط باشید.

مقالات مرتبط

گله ای به شوهرم

دستورالعمل ازدواج موفق!

فرصتی برای گفت و گو

آموزش مشاجره با همسر

این ترانه عاشقانه است

از عشق تو بیزارم

خط قرمز های رابطه زناشویی

این یک راز زنانه است!

بگو ‌كه‌ دوستم داری!

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.