تبیان، دستیار زندگی
آسمان به بزرگی اش می بالد کوه به استقامتش طبیعت به سرسبزی اش گل به زیبایی اش
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

به تو می بالم
به تو می بالم

آسمان به بزرگی اش می بالد

کوه به استقامتش

طبیعت به سرسبزی اش

گل به زیبایی اش

زمان به سرعتش

دریا به عظمتش

و من به خدایی می بالم

که هم وسیع است و هم زیبا

هم او برای تمام نداشته هایم

خواستنی و نگاه داشتنی تر است.

به تو می بالم

مریم خاقانی

گروه کودک و نوجوان سایت تبیان

مطالب مرتبط

ما به اندازه هم سهم ز دریا بردیم

بالن دعا

دوچرخه

آسمان هنوز آبى است

معمار دانایی

زیر سایه ی درخت

شعرهای ناتمام

رنگ بهشت

آرزو

خواب کوه

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.