تصاویر جشن قهرمانی اسپانیا را اینجا ببینید .......
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اسپانیا - هلند از نگاه دوربین

تیم ملی اسپانیا موفق شد با شکست دادن هلند در فینال جام جهانی برای اولین بار به مقام قهرمانی این رقابت ها برسد.

تصاویر فینال نوزدهمین دوره رقابت های جام جهانی فوتبال را اینجا ببینید.

 • شادی اسپانیایی ها پس از قهرمانی
  شادی اسپانیایی ها پس از قهرمانی
 • جشن قهرمانی اسپانیا
  جشن قهرمانی اسپانیا
 • جشن قهرمانی اسپانیا
  جشن قهرمانی اسپانیا
 • اسپانیا - هلند
  اسپانیا - هلند
 • اسپانیا - هلند
  اسپانیا - هلند
 • اسپانیا - هلند
  اسپانیا - هلند
 • اسپانیا - هلند
  اسپانیا - هلند
 • اسپانیا - هلند
  اسپانیا - هلند
 • هواداران تیم ملی اسپانیا
  هواداران تیم ملی اسپانیا
 • اسپانیا - هلند
  اسپانیا - هلند
 • اسپانیا - هلند
  اسپانیا - هلند
 • اسپانیا - هلند
  اسپانیا - هلند
 • جشن قهرمانی اسپانیا
  جشن قهرمانی اسپانیا
 • کاسیاس دروازبان اسپانیا
  کاسیاس دروازبان اسپانیا
 • جشن قهرمانی اسپانیا
  جشن قهرمانی اسپانیا
 • اسپانیا - هلند
  اسپانیا - هلند
 • جشن قهرمانی اسپانیا
  جشن قهرمانی اسپانیا
 • اسپانیا - هلند
  اسپانیا - هلند
 • اسپانیا - هلند
  اسپانیا - هلند
 • اسپانیا - هلند
  اسپانیا - هلند
 • اسپانیا - هلند
  اسپانیا - هلند
 • اسپانیا - هلند
  اسپانیا - هلند
 • اسپانیا - هلند
  اسپانیا - هلند
 • جشن قهرمانی اسپانیا
  جشن قهرمانی اسپانیا
 • تیم ملی هلند
  تیم ملی هلند
 • اسپانیا - هلند
  اسپانیا - هلند
 • اسپانیا - هلند
  اسپانیا - هلند
 • جام قهرمانی در دستان اینیستا
  جام قهرمانی در دستان اینیستا
 • اسپانیا - هلند
  اسپانیا - هلند
 • اسپانیا - هلند
  اسپانیا - هلند
 • اسپانیا - هلند
  اسپانیا - هلند
 • اسپانیا - هلند
  اسپانیا - هلند
 • اسپانیا - هلند
  اسپانیا - هلند
 • اسپانیا - هلند
  اسپانیا - هلند
 • اسپانیا - هلند
  اسپانیا - هلند
 • شادی اینیستا پس از گل قهرمانی اسپانیا
  شادی اینیستا پس از گل قهرمانی اسپانیا
 • اسپانیا - هلند
  اسپانیا - هلند
 • اسپانیا - هلند
  اسپانیا - هلند
 • اسپانیا - هلند
  اسپانیا - هلند
 • جشن قهرمانی اسپانیا
  جشن قهرمانی اسپانیا
تنظیم برای تبیان: رضا سیگاری