تصاویر دیدار آلمان - اسپانیا را اینجا ببینید .........
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اسپانیا-آلمان از نگاه دوربین

تیم ملی فوتبال اسپانیا با شکست دادن آلمان به فینال جام جهانی رسید. بردی که با تک گل کارلوس پویول بدست آمد و اولین حضور اسپانیایی ها در فینال را رقم زد.

تصاویر دیدار اسپانیا-آلمان را اینجا ببینید.

 • دیدار آلمان - اسپانیا
  دیدار آلمان - اسپانیا
 • دیدار آلمان - اسپانیا
  دیدار آلمان - اسپانیا
 • دیدار آلمان - اسپانیا
  دیدار آلمان - اسپانیا
 • دیدار آلمان - اسپانیا
  دیدار آلمان - اسپانیا
 • یواخیم لو سرمربی تیم ملی آلمان
  یواخیم لو سرمربی تیم ملی آلمان
 • دیدار آلمان - اسپانیا
  دیدار آلمان - اسپانیا
 • دیدار آلمان - اسپانیا
  دیدار آلمان - اسپانیا
 • دیدار آلمان - اسپانیا
  دیدار آلمان - اسپانیا
 • دیدار آلمان - اسپانیا
  دیدار آلمان - اسپانیا
 • دیدار آلمان - اسپانیا
  دیدار آلمان - اسپانیا
 • دیدار آلمان - اسپانیا
  دیدار آلمان - اسپانیا
 • دیدار آلمان - اسپانیا
  دیدار آلمان - اسپانیا
 • دیدار آلمان - اسپانیا
  دیدار آلمان - اسپانیا
 • تیم ملی فوتبال اسپانیا
  تیم ملی فوتبال اسپانیا
 • دیدار آلمان - اسپانیا
  دیدار آلمان - اسپانیا
 • دیدار آلمان - اسپانیا
  دیدار آلمان - اسپانیا
 • دیدار آلمان - اسپانیا
  دیدار آلمان - اسپانیا
 • تیم ملی فوتبال آلمان
  تیم ملی فوتبال آلمان
 • دیدار آلمان - اسپانیا
  دیدار آلمان - اسپانیا
 • دل بوسکه سرمربی تیم ملی اسپانیا
  دل بوسکه سرمربی تیم ملی اسپانیا
 • دیدار آلمان - اسپانیا
  دیدار آلمان - اسپانیا
 • دیدار آلمان - اسپانیا
  دیدار آلمان - اسپانیا
 • دیدار آلمان - اسپانیا
  دیدار آلمان - اسپانیا
 • هوادار تیم ملی فوتبال اسپانیا
  هوادار تیم ملی فوتبال اسپانیا

تنظیم برای تبیان: رضا سیگاری