تبیان، دستیار زندگی
راهكارهای قرآنی در مقابله با جنگ نرم
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

راهكارهای قرآنی در مقابله با جنگ نرم

جنگ نرم بدون اختلال در نظام فكری و اخلاقی و درونی فرد و جامعه، موفقیت‌آمیز نخواهد بود و لذا صیانت از جوهره ایمانی و بنیاین‌های فكری و روحی از الزامات مقابله در جنگ نرم است.


جنگ نرم

رضا طلایی‌نیك، كارشناس مسائل راهبردی و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه جنگ نرم علیه نظام و جامعه اسلامی از ویژگی‌های خاصی برخوردار است، اظهار كرد: جنگ نرم به رغم تشابه در برخی از روش‌ها و تاكتیك‌ها، در جوامع گوناگون وجوه متمایزی متناسب با ماهیت و هویت هر جامعه دارد؛ در جنگ نرم علیه حاكمیت و جامعه اسلامی، ایمان، تقوا، صبر و استقامت دینی توأم با ایجاد تردید و انحراف فكری هدف‌گذاری می‌شود.

وی افرود: دشمن برای پیشبرد اهداف خود در جنگ نرم علیه نظام اسلامی ایمان و خدامحوری و اتحاد و استقامت دینی مردم را نشانه می‌گیرد كه با اتخاذ روش‌های پیچیده و عمدتاً غیر مستقیم همراه می‌شود.

وی با اشاره به اولویت قرار گرفتن جنگ نرم برای تخریب نظام اسلامی تصریح كرد: جنگ نرم بیش از روش‌های دیگر در مقابل نظام و جامعه اسلامی اولویت داده می‌شود، اما پایه‌های دینی و مردمی نظام اسلامی مانع از موفقیت‌های دشمنان در نبردهای نظامی و سخت‌افزاری است و لذا توسل دشمنان به جنگ نرم علیه جامعه و حاكمیت دینی به‌رغم پیچیدگی و دشواری از اولویت‌های آنان است.

طلایی نیك در مورد راهكارهای مقابله با جنگ نرم دشمن خاطرنشان كرد: اتكا به بصیرت، ایمان و تقوای دینی راهبردهای اصلی مقابله با جنگ نرم است، زیرا بصیرت، ایمان، تقوا، مبانی فكری اسلامی، رویكردهای اخلاقی و باورهای ایمانی ترفندهای جنگ نرم را خنثی می‌كند.

این كارشناس مسائل راهبردی تأكید كرد: جنگ نرم بدون اختلال در نظام فكری و اخلاقی و درونی فرد و جامعه، موفقیت‌آمیز نخواهد بود و لذا صیانت از جوهره ایمانی و بنیاین‌های فكری و روحی از الزامات مقابله در جنگ نرم است.

وی با اشاره به ضرورت تقویت هویت دینی و رویكردهای اخلاقی در جامعه، گفت: بینش و اتكا به اخلاق و ایمان اسلامی با تعامل فكری و فرهنگی بین آحاد مردم و نخبگان زمینه‌های جنگ نرم را به شدت كاهش می‌دهد؛ در برابر جنگ نرم دشمنان باید هویت دینی و رویكردهای اخلاقی و آگاهی‌بخشی در جامعه تقویت شود.

طلایی‌نیك با بیان اینكه در برابر جنگ نرم دشمنان باید از ساختا‌رها، روش‌ها و ظرفیت‌های نرم استفاده كرد، افزود: دشمنان انقلاب و ایران اسلامی با ناامیدی از توطئه‌های سه دهه گذشته توسل به جنگ نرم را آخرین حربه خود قرار دادند و در مقابل استفاده از سازوكارهای فرهنگی و اجتماعی و به‌طور نسبی استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی، امنیتی و سیاسی در قالب راهبرد سیستمی و جامعه برای خنثی‌كردن جنگ نرم ضروری است.

این فعال سیاسی اظهار كرد: جنگ نرم در عرصه‌های فكری، فرهنگی و سیاسی طرح‌ریزی می‌شود و لذا برای مقابله پیروزمندانه در این عرصه باید حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را با حساسیت‌های امنیتی و سیاسی توأم كرد.

این كارشناس مسائل راهبردی با تأكید بر اینكه همه ظرفیت‌های جامعه، نخبگان ‌و گروه‌های مرجع برای مقابله با جنگ نرم هنوز بسیج نشده‌اند، خاطرنشان كرد: محدود كردن تلاش‌ها و برنامه‌های مقابله با جنگ نرم در برخی از نهادها و گرو‌ه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با استراتژی پیروزی در برابر جنگ نرم مغایر است.

 اتكا به بصیرت، ایمان و تقوای دینی راهبردهای اصلی مقابله با جنگ نرم است، زیرا بصیرت، ایمان، تقوا، مبانی فكری اسلامی، رویكردهای اخلاقی و باورهای ایمانی ترفندهای جنگ نرم را خنثی می‌كند.

هوشمندی مردم و حضور اقشار جامعه در صحنه‌های مختلف، به‌رغم كم‌كاری برخی نخبگان و نهادهای ذی‌ربط، روند جنگ نرم دشمنان را كنترل كرده است

طلایی نیك افزود: مشاركت عمیق و گسترده نخبگان و همه نهادهای فرهنگی سیاسی و اجتماعی در برابر جنگ نرم از الزامات موفقیت است، البته هوشمندی مردم و حضور اقشار جامعه در صحنه‌های مختلف، به‌رغم كم‌كاری برخی نخبگان و نهادهای ذی‌ربط، روند جنگ نرم دشمنان را كنترل كرده است، اما علی‌رغم حضور هوشمندانه مردم و شكست نسبی دشمنان در عرصه جنگ نرم هنوز تلاش‌ها در این زمینه ادامه دارد.

وی با اشاره به استفاده دشمن از نقاط آسیب‌پذیر جامعه تصریح كرد: دشمن در فتنه‌های داخلی و توطئه‌های خارجی یك سال گذشته به برخی زمینه‌ها و آسیب‌پذیری‌ها امید بسته است؛ عدم مرزبندی‌های شفاف برخی از شخیت‌ها و گروه‌های سیاسی با شبكه‌های فتنه و توطئه و كم‌كاری‌های فرهنگی در حوزه‌های اجتماعی از بسترهای امید دشمنان به ادامه دشمنان است.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در مورد تأثیر فاصله بین نخبگان و مردم در جامعه اظهار كرد: فاصله بین مسئولان و نخبگان یكی از زمینه‌های نفوذ دشمنان برای جنگ نرم است، زیرا با فاصله بین مردم و نخبگان نظام فكری و هنجاری و انسجام اجتماعی با آسیب مواجه می‌شود كه استفاده از آسیب‌پذیری‌های فكری و اجتماعی از اولویت‌های دشمنان در پیشبرد جنگ نرم است.

رضا طلایی نیك افزود: دولت و گروه‌های مرجع سیاسی و اجتماعی باید برای كم شدن فاصله بین نخبگان و مردم برنامه عملی و جامع داشته باشند.

ایکنا

بخش هنرمردان خدا - سیفی