تبیان، دستیار زندگی
روش های کاهش فشار روانی ( قسمت سوم) این پرسشنامه سؤالاتی در چهار طبقه را در بر می گیرد که به استرس و تیپ های شخصیتی ذکر شده ( در بخش قبلی مطلب ) مربوط می شوند. هر سؤال را به دقت بخوانید و اگر جواب شما مثبت است، به خودتان یک...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پرسشنامه: شخصیت خود را در ارتباط با عوامل استرس زا ارزیابی کنید

روش های کاهش فشار روانی  ( قسمت سوم)


این پرسشنامه سؤالاتی در چهار طبقه را در بر می گیرد که به استرس  و تیپ های شخصیتی ذکر شده ( در بخش قبلی مطلب ) مربوط می شوند. هر سؤال را به دقت بخوانید و اگر جواب شما مثبت است، به خودتان یک امتیاز بدهید. سعی کنید به سؤالات، خیلی سریع جواب دهند و در مورد آنها تأمل و تعقل نکنید.


نظرات گروه الف

- دیگران از من سوء استفاده می کنند و من احساس می کنم نمی توانم جلوی آنها را بگیرم.

- من از ایستادن در صف متنفرم، حتی اگر نظاره گر آن باشم.

- من وضعیت بدی را که نسبت به آن شناخت دارم، به تغییر وضعیت جدید حتی اگر به نفع من باشد، ترجیح می دهم.

- برایم بسیار مشکل است که در مورد مشکلاتم با دیگران صحبت کنم، زیرا فکر می کنم این کار نشانه ی از خود راضی بودن و افراطی بودن من است.

- حتی اگر اشتباه از دیگران باشد، در انتها این من هستم که باید عذرخواهی کنم.

- قدرت ابتکار من چه در مسایل اجتماعی و چه در مسایل حرفه ای بسیار ضعیف است.

- من نمی توانم احساسات خود را به صورت علنی بیان کنم، به خصوص احساسات منفی ای مانند عصبانیت و رنجش را.

- به نظر می رسد که من هرگز نمی توانم چیزی راکه می خواهم به دست آورم.


نظرات گروه ب

- به نظر من همه چیز باید سر جای خودش باشد.

- من دلم می خواهد هر کاری را به بهترین نحو انجام دهم.

- من شدیداً از این که برنامه ی روزانه ام به هم بخورد، متنفرم.

- من از این که کارها آن طور که باید انجام شوند، انجام نمی شوند، ناراحت می شوم.

- از این که نگذارند، کارهایم را به صورت تمام و کمال انجام دهم، به شدت عصبانی  می شوم، و هنگامی احساس راحتی می کنم که تمام کارها شسته و رُفته و مرتب باشند.

- دقت و وسواس  بیش از حد من همیشه باعث تأخیر در انجام کارهایم می شود.

- من همیشه به این مسئله فکر می کنم که در گذشته چقدر می توانستم کارها را بهتر انجام دهم.

- هنگامی که دچار اشتباه کوچکی می شوم، باید دوباره تمام کارها را به طور کامل انجام دهم حتی در مورد کارهای کم اهمیت و جزئی.


نظرات گروه ج

- خیلی زود خسته و کسل می شوم.

- برای موفقیت  و پیشرفت در کارها باید ریسک کرد.

- برایم دنبال کردن و به نتیجه رساندن کارها مشکل است.

- من برای انجام کارهای جزیی و بی فایده وقت خود را تلف نمی کنم.

- من هرگز نمی توانم زیربار انجام کارهایی بروم که شرایط یکنواختی را به من تحمیل می کنند.

- من دوست ندارم خود را در قید و بند دوستی ها و ارتباطات ثابت و یکنواخت اسیر کنم.

- مسایل کاری بر امور شخصی من مقدم هستند.

- همیشه در فکر قراردادهای جدید و اَعمال مخاطره آمیز هستم.


نظرات گروه د

- به طور کلی من خود را فدای کارهایم می کنم.

- همیشه می خواهم مطمئن باشم که کاری را که شروع کرده ام کامل نمایم.

- وقتی مشغول به کار هستم همه چیز را فراموش می کنم.

- من آن قدر مشغول به کار هستم که حتی فراموش می کنم غذا بخورم.

- تنها زمانی که برنامه ی روزانه ام کامل باشد احساس خوشحالی و رضایت می کنم.

- من وقتی برای انجام کارهای اجتماعی و تفریحی ندارم، مگر این که آنها در ارتباط با کارم باشند.

- من تحت هیچ شرایطی کارم را تعطیل نمی کنم.

- به محض اتمام یک کار، کار جدیدی را شروع می کنم.

در هر بخش چند امتیاز گرفته اید؟ اگر چهار امتیاز یا بیشتر در هر بخش گرفته باشید، این امر نشان دهنده ی تمایل شدید شما نسبت به یک تیپ شخصیتی  به خصوص است.

اگر بیشتر امتیازات خود را از گروه «الف» گرفته اید ، جزو تیپ افراد مضطرب هستید .

اگر بیشتر امتیازاتتان را از گروه «ب» گرفته اید ، جزو گروه افراد کمال گرا شمرده می شوید.

چنانچه بیشتر امتیازات خود را از گروه «ج» گرفته باشید ، جزو افراد محرک خواه محسوب می شوید .

و در صورتی که بیشتر امتیازاتتان مربوط به گروه «د» است ، جزو افراد گروه جاه طلب قرار می گیرید.

تعداد معدودی از افراد ادعا می کنند که جزو هر چهار گروه هستند، اما آگاهی از این که به کدام یک از این گروه ها شباهت بیشتری دارید، برایتان سرآغاز خوبی خواهد شد که عوامل محرکه ی درونی خود را بهتر بشناسید و هر چه بهتر بتوانید سازگاری های لازم را جهت کاهش سطح استرس  در خود ایجاد نمایید.

منبع: روش هایی برای کاهش فشار روانی

مترجم : سیاوش جمالفر – مهرنوش انصاری

لینک ها

استرس در محیط کار ( تست روان شناسی)

آزمون اضطراب ( تست روان شناسی )

راه های کنترل استرس

چگونه از به وجود آمدن استرس جلوگیری کنیم

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.