تبیان، دستیار زندگی
چه عاملی در فنر باعث به وجود آمدن حركت نوسانی می گردد؟ ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فنر

جسمی به فنری وصل شده و طرف دیگر فنر به تكیه گاهی ثابت گردیده‌ است. اگر فنر از حالت تعادل خارج شده و سپس رها گردد چه حركتی حاصل می‌شود؟

برای مشاهده فیلم روی شكل زیر کلیک کنید.

آیا سرعت حركت در لحظات مختلف ثابت است؟ آیا حركت شتابدار است؟

به مدل سازی زیر توجه كنید. به‌وسیله موشواره جسم متصل به فنر را بكشید و سپس آن را رها كنید. آیا جسم نوسان می‌كند؟ چه تبدیل انرژی در این حركت نوسانی روی می‌دهد؟ سرانجام انرژی ذخیره شده در فنر به چه انرژی تبدیل می‌شود؟

جهت مشاهده مدل سازی این جا را کلیک کنید.

چه عاملی در فنر باعث به‌وجود آمدن حركت نوسانی می‌گردد؟

نكته كلیدی در حركت نوسانی، وجود نیروی بازگشتی است.

اما چرا به نیروی فنر "نیروی بازگشتی" می‌گوییم؟

برای مشاهده فیلم بر روی شكل زیر کلیک کنید.

خاصیت كشسانی در بسیاری از جامدات وجود دارد در حقیقت این خاصیت كشسانی است (كه در اغلب موارد) باعث می‌شود اجسام بتوانند به نوسان درآیند.

اگر مایل باشید در رابطه با خاصیت كشسانی و ثابت فنر اطلاعاتی كسب كنید، دو فیلم زیر را ببینید.

برای مشاهده فیلم ها روی شكل های زیر کلیک کنید.

فنر    فنر  

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی