درصفحه تعاملی زیر نگاهی اجمالی به روش بررسی درسیر تکامل جانوران شده است: ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سیر تکامل جانوران

درصفحه تعاملی زیر نگاهی اجمالی به روش بررسی درسیر تکامل جانوران شده است:

 


گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تهیه: مهدی صمدی

تنظیم: سمیرا بادامستانی