تبیان، دستیار زندگی
اریخ و آمار" 1.     16 فروردین 1347، پرسپولیس (0) استقلال (0) 2.     20 دی 1347، پرسپولیس (0) استقلال(0) 3.     31 مرداد 1348، استقلال(3) پرسپول...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نتایج بازی های انجام شده استقلال و پرسپولیس از نگاه تاریخ و آمار

1.     16 فروردین 1347، پرسپولیس (0) استقلال (0)

2.     20 دی 1347، پرسپولیس (0) استقلال(0)

3.     31 مرداد 1348، استقلال(3) پرسپولیس(1)

گلها

: احمد منشی زاده("8) علی جباری("44) کارو حق وردیان("88) برای استقلالناظم گنجاپور("72) برای پرسپولیس.

4.     17 بهمن 1348، استقلال (1) پرسپولیس(0)

گل

: غلامحسین مظلومی("9)این بازی تا دقیقه82 ادامه یافت، اما دراین لحظه تیم پرسپولیس به دلیل اعتراض به داور، میدان را ترک کرد ودرمجموع 3 برصفر بازنده شد.

5.     3 مهر 1349، پرسپولیس (2) استقلال(3)

گلها

: جواد قراب("73) کارو حق وردیان("87) عباس مژدهی("88) برای استقلال علی پروین("79) حسین کلانی("23) برای پرسپولیس

6.     27 دی 1349، پرسپولیس (1) استقلال(1)-(0-3)

گلها

: عباس مژدهی("75) استقلال حسین کلانی("2) پرسپولیس

این بازی تا دقیقه 75 مساوی بود که تیم پرسپولیس به دلیل اعتراض به داور میدان را ترک کرد و سه بر صفر بازنده اعلام شد.

7.     28 خرداد1350، پرسپولیس(1) استقلال(1)

گلها

: غلامحسین مظلومی("30) برای استقلال صفر ایرانپاک("90) برای پرسپولیس.

8.     15 بهمن 1350، پرسپولیس (4) استقلال(1)

گلها

: حسین کلانی("43و"90) صفر ایرانپاک("56) محمود خردبین("75) برای پرسپولیسعلی جباری("76) برای استقلال.

9.     3 فروردین1351، پرسپولیس(2) استقلال(0)

گلها

: صفر ایرانپاک("50) حسین کلانی("89)

10.    11اسفند1351، پرسپولیس (0) استقلال(2)

گلها

: علی جباری("40-"87)

11.   25 خرداد1352، پرسپولیس(0) استقلال(1)

گل

: رضا عادلخانی

12.    16 شهریور1352، پرسپولیس(6) استقلال(0)

گلها

: همایون بهزادی("50-"86-"90)، ایرج سلیمانی ("45-"56)، حسین کلانی("32)

13.   18 آذر 1352، پرسپولیس(1) استقلال(1)

گلها

: علی جباری("70) برای استقلالهمایون بهزادی("46) برای پرسپولیس

14.     4 خرداد1353، پرسپولیس(0) استقلال(1)

گل

: حسین روش("88)

15. 27 آذر1353، استقلال(1) پرسپولیس(2)

گلها

: غلامحسین مظلومی("60) برای استقلالصفر ایرانپاک("50) اسماعیل حاج رحیمی پور("65) برای پرسپولیس

16. 5 اردیبهشت1354، پرسپولیس(1) استقلال(3)

گلها

: غلامحسین مظلومی("11و"62) ، مسعود مژدهی("47)صفر ایرانپاک("53) برای پرسپولیس

17. 25 مهر1354، پرسپولیس(2) استقلال(0)

گلها

: جهانگیر فتاحی("22) اسماعیل حاج رحیمی پور

18. 27 اسفند1354، پرسپولیس(1) استقلال(1)

گلها

: مسعود مژدهی("20) محمود خردبین("85)

19. 2 مهر 1355، پرسپولیس(1) استقلال(1)

گلها

: هادی نراقی("26) علی پروین("40)

20. 18 اردیبهشت 1356، پرسپولیس (0) استقلال(3)

گلها

: محرم عاشوری("45) حسن روشن("83) سعید مراغه چیان("88)

21. 18 آذر1356، پرسپولیس(2) استقلال(1)

گلها

: حسن روشن("85) صفر ایرانپاک("15و"34)

22. 25 آذر1358، پرسپولیس(0) استقلال(1)

گل

: غلامرضا فتح آبادی("42)این بازی به دلیل هجوم تماشاچیان به داخل زمین نیمه تمام ماند.

23. 13 تیر1359، پرسپولیس (0) استقلال(0)

24. 16 مهر 1360، پرسپولیس(0) استقلال(0)

25. 17 دی 1361، پرسپولیس(1) استقلال(1)

گلها

: غلامرضا فتح آبادی("10) برای پرسپولیسبهتاش فریبا("87) برای استقلال

26. 15 مهر 1362، پرسپولیس(0) استقلال(1)

گل

: پروین مظلومی("59)

27. 25 خرداد1365، پرسپولیس(3) استقلال(0)

گله

ا: شاهرخ بیانی("12پنالتی-"52) ناصر محمد خانی

28. 7 فروردین1366، پرسپولیس(0) استقلال(0)

29. 18 فروردین1367، پرسپولیس(1) استقلال(1)

گلها

: جعفر مختاری فر("60) فرشاد پیوس("46)

30. 19 اسفند1367، پرسپولیس(4) استقلال(2)

گلها

:جعفر مختاری فر، رضا حسن زاده( هر دو گل در ضیافت پنالتی ها رقم خورد)مجتبی محرمی، رحیم یوسفی، محسن عاشوری، مرتضی کرمانی مقدم( پنالتی)

31. 17 آذر 1368، استقلال(0) پرسپولیس(1)

گل

: رضا عابدیان

32. 4 خرداد1369، استقلال(2) پرسپولیس(1)

گلها

: عباس سرخاب("46) صمد مرفاوی("72) نادر میراحمدیان برای پیروزی

33. 28 دی1369، پرسپولیس(1) استقلال(1)

گلها

: شاهرخ بیانی("62- پنالتی) برای استقلالفرشاد پیوس("75) برای پرسپولیس

34. 4 بهمن1370، پرسپولیس(0) استقلال(0)

35. 15 اسفند1370، استقلال(2) پرسپولیس(0)

گلها

: صمد مرفاوی("8) صادق ورمزیار("15)

36. 8 خرداد1371، پرسپولیس(0) استقلال(1)

گل

: صمد مرفاوی

37. 11 دی 1371، پرسپولیس(0) استقلال(0)

38.  21دی1373، پرسپولیس(2) استقلال(2)- (0-3)

گلها

: صادق ورمزیار("79 پنالتی) ادموند اختر("87)فرشاد پیوس("51پنالتی) بهزاد داداش زاده("56)

این بازی تا دقیقه 88 دو بر دو بود، اما به دلیل درگیری بازیکنان دو تیم و یورش تماشاگران به داخل زمین، نیمه تمام ماند و در نهایت 3 بر صفر بسود استقلال اعلام شد.

39. 7 بهمن1373، پرسپولیس(0) استقلال(0)

40. 6 مرداد1374، پرسپولیس(1) استقلال(3)

گلها

: ادموند اختر("7) صادق ورمزیار("16پنالتی) محمد تقوی("6) مرتضی کرمانی مقدم("49)

41. 8 دی1374، پرسپولیس(0) استقلال(0)

42. 27 مهر 1357، پرسپولیس(1) استقلال(0)

گل

: ادموند بزیک("87)

43. 20 تیر1376، پرسپولیس(3) استقلال(0)

گلها

: ادموند بزیک("30) مهدوی کیا("71) طاهر زاده("87)

44. 22 آبان 1377، پرسپولیس(1) استقلال(0)

گل

: مهدی هاشمی نسب("45)

45. 20 فرودین1378، پرسپولیس(1) استقلال(1)

گلها

: فرد ملکیان("43) مهدی هاشمی نسب("3) برای پرسپولیس

46. 20 تیر1378، پرسپولیس(2) استقلال(1)

گلها

: سهراب بختیاری زاده("50) مهدی هاشمی نسب("12) پنالتی افشین پیروانی ("85) برای پرسپولیس

47. 2 مهر 1378، پرسپولیس(0) استقلال(0)

48. 8 اسفند1378، پرسپولیس(2) استقلال(0)

گلها

: مهدی هاشمی نسب("7) پایان رأفت("80)

49. 9 دی 1379، پرسپولیس(2) استقلال(2)

گلها

: محمد نوزادی("67) مهدی هاشمی نسب("86) برای استقلالبهروز رهبری فرد("57 پنالتی) علی کریمی (89") برای پرسپولیس

50. 5 اسفند1379، پرسپولیس(0) استقلال(1)

گل

: علیرضا اکبرپور

51. 28 دی 1380، استقلال(1) پرسپولیس(1)

گلها

: محمد نوازی("38 پنالتی) برای استقلالرضا جباری("2) برای پرسپولیس

52. 19 اردیبهشت1381، استقلال (0) پرسپولیس(0)

" آمار نهایی"

استقلال 17 برد، 21 مساوی،14 باخت     
    پرسپولیس14 برد،21 مساوی،17 باخت