تبیان، دستیار زندگی
هر یک از ما انسان ها یگانه هستیم و نگرش ما به زندگی متفاوت از دیگران است. ارجحیت های خود را داریم و مسائل را به طریقی خاص تفسیر می کنیم. زیرا هر یک از ما به طریق خاصی پرورش یافته ایم و به ما آموزش داده اند تا به طرق خاصی فکر...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

موافق مخالفت ها باشید

موافق مخالفت ها باشید

هر یک از ما انسان ها یگانه هستیم و نگرش ما به زندگی متفاوت از دیگران است. ارجحیت های خود را داریم و مسائل را به طریقی خاص تفسیر می کنیم. زیرا هر یک از ما به طریق خاصی پرورش یافته ایم و به ما آموزش داده اند تا به طرق خاصی فکر کنیم، بنابراین همه ی ما روش های ظریف خود را در حل تعارضات و دلایل خود را برای توجیه علل وقوع اتفاقات داریم. هر یک از ما برای اهمیت قائل شدن به آنچه که واقعاً مناسب و مهم می دانیم، درجه بندی های مختلفی داریم و تقریباً همواره می توانیم اشتباهاتی را در شیوه های فکری و رفتاری دیگران بیابیم و اعتبار دید خود را نسبت به واقعیتی، با ارائه مثال هایی که تصور می کنیم حقانیت ما را به اثبات می رساند، مطرح سازیم. خلاصه،

شیوه نگرش ما به زندگی از نظر خود ما بر حق، منطقی و صحیح است. مشکل این است که همه همین تصور را دارند!

برای آنکه آرام شوید و واکنش کمتری بروز دهید، به خود یادآوری کنید که اشکالی ندارد کمی با هم تفاوت داشته باشیم. به جای آن که از این حقیقت زندگی تعجب کنید، می توانید بیاموزید که انتظار آن را داشته باشید و حتی به استقبال آن بروید. به جای آن که وقتی یکی از عزیزانتان با شما مخالفت می کند عصبانی شوید، سعی کنید که به خود بگویید «واضح است که او دیدی متفاوت دارد». به جای برخورد تدافعی در مقابل کسی که در تفسیر واقعیتی با شما اختلاف نظر دارد، از موارد مشترک معدودی که در دید و تفکر دارید خوشحال و متشکر باشید.

همسران ، فرزندان، والدین، دوستان، همسایگان ما ( و همه) بر این عقیده اند که فقط دید آنها دقیق ترین دیدهاست. و مسلماً افراد متوجه نمی شوند که چرا نگرش و تفکر شما با آنان متفاوت است و تصور می کنند چقدر خوب می شد اگر شما مانند آنها فکر می کردید و در آن صورت همه چیز به خوبی پیش می رفت.

با علم به حقیقت این موضوع، چرا اکثر ما از این که با ما مخالفت شود، ناراحت و مستأصل می شویم؟ چرا از اظهار نظر، دیدگاه متفاوت، تعبیر و تفسیر متفاوت شخصی که می شناسیم یا دوست داریم به آسانی ناراحت می شویم؟ چرا از این که تصور می کند ما اشتباه می کنیم، ناراحت می شویم؟ پاسخ این سؤالات بسیار ساده است. ما این نکته را فراموش کرده ایم که از دیدگاه روان شناسی، واقعیت های هر یک از ما با دیگری متفاوت است. تفسیر ما از وقایع اطراف به عوامل مختلفی که منحصر به زندگی ماست، بستگی دارد. کودکی و تجربیات ِ (مثلاً) همکارتان با شما متفاوت بوده (و هست)، پس تعبیر او از زندگی با شما متفاوت است. اتفاقی که او را ناراحت می کند ممکن است از نظر شما کاملاً بی اهمیت به نظر آید و بالعکس.

برای آنکه آرام شوید و واکنش کمتری بروز دهید، به خود یادآوری کنید که اشکالی ندارد کمی با هم تفاوت داشته باشیم. به جای آن که از این حقیقت زندگی تعجب کنید، می توانید بیاموزید که انتظار آن را داشته باشید و حتی به استقبال آن بروید. به جای آن که وقتی یکی از عزیزانتان با شما مخالفت می کند عصبانی شوید، سعی کنید که به خود بگویید «واضح است که او دیدی متفاوت دارد». به جای برخورد تدافعی در مقابل کسی که در تفسیر واقعیتی با شما اختلاف نظر دارد، از موارد مشترک معدودی که در دید و تفکر دارید خوشحال و متشکر باشید.

شما می توانید «

موافق مخالفت باشید». این بدان معنی نیست که دیدگاه شما کم اهمیت یا نادرست است، بلکه شما نباید در مواجهه بااین حقیقت که دیگران همواره با شما موافق نیستند و یا این که دیدی متفاوت از شما دارند، مستاصل و درمانده شوید. موارد بسیاری وجود دارد که پافشاری شما بر نظرات و ارزش های خودتان صحیح است، ولی می توانید این کار را با احترام و درک خالصانه نسبت به نظرات دیگران نیز انجام دهید. با این کار بسیاری از فشارها و بحث های احتمالی را محو می کنید و طرفِ مقابل، احترام قلبی شما را حس می کند ، در نتیجه واکنش کمتری در قبال شما بروز می دهد. به علاوه، به مرور که این دیدگاه را ( که در قبال مخالفت ها، واکنش نشان ندهید) در اعمال متقابل خود با دیگران بیشتر وارد کنید، خود را برای شنیدن عقاید دیگران مشتاق تر خواهید یافت و در نتیجه احساسات مثبت هر شخصی را گلچین می کنید و اجازه چنین کاری را نیز به دیگران می دهید. بنابراین همه برنده هستند.

این تغییر دیدگاه به بسیاری از

ازدواج ها، دوستی ها و روابط خانوادگی کمک می کند. این کار آسان است و زندگی را شاداب تر می کند. پس، از امروز سعی کنید موافق مخالفت ها باشید. تلاش ارزشمندی است.

منبع - از کاه کوه نسازید - سهیلا موسوی سرخابی

گردآوری: زهره پری نوش

لینک ها

رسمی خودخواهانه برقرار نمایید

با وجود فرزند برنامه های خود را کنار بگذارید

راههای مقابله بامشکلات

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.