تبیان، دستیار زندگی
بنای تاریخی مصلی پایین خیابان امروزه در حاشیه بلواری به همین نام در شهر مشهد قرار دارد اما...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مصلی پایین خیابان

مصلی پایین خیابان

بنای تاریخی مصلی پایین خیابان امروزه در حاشیه بلواری به همین نام در شهر مشهد قرار دارد اما در گذشته در بیرون از حصار شهر واقع بوده و نظر کاروانیان را به سوی خود جلب می نمود. بنای مزبور از نظر طرح و نقشه ی کلی معماری شامل ایوانی مرتفع و دو ایوانچه منتهی به فضاهای چهار ضلعی در طرفین با وضعیتی متقارن است. از جمله تزیینات مصلی باید به کاشی معرق، گچبری،مقرنس و گره های هندسی و شمسه اشاره کرد این بنا در سال 1087 مقارن با زمامداری شاه سلیمان به سعی واهتمام (حاج ملک) و معماری (حاجی شجاعه بنای اصفهانی ) به امر نواب عالی مقام (ابو صالح) از نقبای سادات رضوی مشهد (بانی مدرسه نواب) بنیان گردیده است.


منبع: سیمای گردشگری مشهد مقدس

تنظیم برای تبیان: سمانه دولت آبادی