تبیان، دستیار زندگی
میلاد میداودی با عقد قراردادی دوساله استقلالی شد. این بازیكن كه به واسطه ضربات ایستگاهی اش به كریستیانو رونالدوی وطنی معروف است، دیروز پس از ملاقات با فتح ا... زاده راهی هیأت فوتبال استان تهران شد و قراردادی دوساله به امضا رساند. طبق توافق انجام شده میان
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کریستیانورونالدوی استقلال می شوم

میداودی رسماً استقلالی شد

میلاد میداودی

میلاد میداودی با عقد قراردادی دوساله استقلالی شد. این بازیكن كه به واسطه ضربات ایستگاهی اش به كریستیانو رونالدوی وطنی معروف است، دیروز پس از ملاقات با فتح ا... زاده راهی هیأت فوتبال استان تهران شد و قراردادی دوساله به امضا رساند. طبق توافق انجام شده میان میداودی و مسئولان باشگاه استقلال، قرار شد او شماره 10 را بپوشد.

میلاد میداودی دیروز استقلالی شد. ستاره سابق استقلال اهواز پس از سقوط این تیم به لیگ آزادگان با آبی پوشان پایتخت قراردادا مضا كرد. او امیدوار است بتواند در استقلال بیشتر از گذشته پیشرفت كند.

با استقلال قرارداد امضا كردی؟

بله، از این اتفاق خوشحال هستم. استقلال از بزرگترین، محبو بترین و پرافتخارترین تی مهای ایرانی است و آرزوی هر فوتبالیستی است كه پیراهن آن را بر تن كند.

آبی پوش شدن تو خیلی طول كشید، از یك ماه پیش این انتقال به گوش می رسید اما تكذیب می شد؟

با دكتر امیدوار رضایی حرف زده بودم. او از دلایل اصلی حضورم در استقلال بود. تعهد اخلاقی داده بودم و روی حرفم ن یزا یستادم.ا گر هم شایعاتی به گوش می رسید كه استقلالی شدنم كنسل می شود واقعیت نداشت.

سپاهان و فولاد خوزستان دو تیمی بودند كه ادعای عقد قرارداد داخلی با تو را داشتند.

چند تیم دیگر نیز پیشنهاداتی دادند اما سپاهان و فولاد خوزستان جد یتر از بقیه بودند. اما وقتی تمامی جوانب مورد بررسی قرار گرفت تصمیم به عقد قرارداد با استقلال گرفتم.

این قراردادی كه امضا كردی دوساله است یا یكساله، شرط و شروطی نیز در آن گنجانده شده است یا نه!

این قرارداد دوساله است و مشروط هم نیست، من با فتح ا... زاده ملاقات كردم وا و صادقانه حرف زد.برای همین احساس كردم او به آن چیزهایی كه قول می دهد عمل خواهد كرد.

میلاد میداودی

فكر می كنی در استقلال موفق خواهی شد؟

چرا كه نه، توانای یهای من بر همگان روشن است و می خواهم بیشتر از هر زمان دیگری در استقلال پیشرفت كنم و پاسخ اعتماد آبی پوشان را بدهم.

پیش از تو اكبرپور و عنایتی در استقلال حضور داشتند.

این نفراتی كها سم بردید ا ز بهتری نهایا یران هستند و درا ستقلال مهر ههایی تأثیرگذار بودند من هم باید تلاش كنم درا ین تیم مثل آنها جا بیفتم.

خیلی ها تو را كریستیانو رونالدوی وطنی می نامند.

این لطف آنهاست، به طور حتم آ نقدر خوب بازی می كنم كه خنده را به لبان هواداران استقلال بنشانم.

می توانی رونالدوی وطنی استقلال باشی؟

امیدوارم.

از چه زمانی در تمرینات استقلال شركت م یكنی؟

امروز بها هواز م یروم تا كارهای تسویه حساب راا نجام دهم و از روز پنجشنبه در تمرینات استقلال شركت می كنم.

استقلال را این فصل چطور می بینی؟ خیلی ها می گویند این تیم روزهای سختی را پیش رو دارد.

برای چه؟

بسیاری از بازیكنان جدا شدند و زمان زیادی را به خاطر تغییر و تحولات موجود از دست دادند.

به واسطه تغییرات مدیریتی كه در استقلال ب هوجود آمد، برخی از بازیكنان جدا شدند، كادرفنی این تیم نیز تغییر كرد. طبق قوانین فدراسیون نیز جذب بازیكن جدید محدودیتهایی دارد اما با مدیریت كادر فنی استقلال كه كارنامه موفقیت آمیزی دارند، می توان كمبودها را تا حد زیادی از بین برد.

میلاد میداودی

استقلال می تواند مدعی قهرمانی باشد؟

چرا كهنه؟ا ستقلال همیشه مدعی اول قهرمانی است. امسال همه با تمام وجود برای موفقیت استقلال هر كاری می كنند.این خواسته و هدف تمام اعضای تیم است.

زوج خط حمله استقلال را با آرش برهانی تشكیل می دهی؟

حالا كه خیلی زود است در این باره حرف زد. آرش از بازیكنان مطرح لیگا ست. در لیگ هشتم آقای گل شد و از دوستان خوب من محسوب می شود. من و آرش می توانیم بهترین خط حمله لیگ شویم و گلهای زیادی را وارد دروازه حریفان كنیم.

به طور حتم از كاشته های معروفت در استقلال می زنی.

حتماً، از این پس باید بیشتر روی آن كاشته ها كار كنم.

و شماره 10 به تو رسید.

این شماره را درخواست كردم و مورد قبول قرار گرفت. این شماره بر تن بزرگترین بازیكنانا ستقلال بوده وا ز تمام آنها برای پوشیدن شماره 10 رخصت می گیرم.

منبع:خبر ورزشی

تنظیم:سعید آقازاده