تبیان، دستیار زندگی
تحقیقات و یافته های مختلف باستان شناسان، مردم شناسان و جامعه شناسان موید این مساله است که انسان همواره به صورت جمعی می زیسته است و با استنباط از قرآن کریم نیز می توان فهمید که اجتماعی بودن انسان در متن خلقت و آفرینش او فطرت پی ریزی شده است
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

موجود اجتماعی
جوان در اجتماع

تحقیقات و یافته های مختلف باستان شناسان، مردم شناسان و جامعه شناسان موید این مساله است که انسان همواره به صورت جمعی می زیسته است و با استنباط از قرآن کریم نیز می توان فهمید که اجتماعی بودن انسان در متن خلقت و آفرینش او فطرت پی ریزی شده است. لذا انسان موجودی اجتماعی است و برای بهزیستی و هم زیستی مسالمت آمیز، ناگزیر به همکاری با دیگران، مشارکت در عرصه های مختلف اجتماعی، پذیرش مسئولیت و داشتن سهمی برای سازندگی جامعه خویش است. زیرا نیازها و خواسته های متنوع، او را وادارمی کند که با مساعدت و یاری دیگران، موانع و مشکلات را از پیش پای خود بر دارد و اطمینان و آرامش خود را حفظ نماید و به سوی کمال مطلوب حرکت کند.

کتاب فرزندان و مسئولیت پذیری اجتماعی، سیاسی: نوشته احمد عابدینی

برای خرید اشتراک کتاب کلیک کنید.

تنظیم: آقایی


برای خرید کتب روانشناسی کلیک کنید.

برای خرید کتب خانواده کلیک کنید.

برای خرید از فروشگاه اینترنتی کلیک کنید.