تبیان، دستیار زندگی
این علی است، هدیه آسمانیان به زمینیان تا بر قامت او نماز بی پایان بندند که او اکمل و کامل است. ....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

به نام پروردگار علی (ع) و به مدد دوستان علی (ع)

حضرت علی علیه السلام

در میان سکوت آسمان مکه و سوسوی ستارگان پر فروغش،

چه زیبا،
دلربا،
و چشم نواز

دیوار پر صلابت کعبه در سایه سار نگاه ربانی گشوده می شود. ناقوس حیات در میانه ی هستی طنین انداز می شود و راحله های ربانی به یمن وصال با معبود ازلی موسیقی باران را می نوازد، همه ی چلچله ها باز می گردند تا لبخند شکوفه طوبی را نظاره گر باشند. پروانه ها بر قامت فاطمه بنت اسد آرام گرفته اند و او سربلند بر ارمغان بهشتی اش خیره است. هزاران به پایکوبی برخاسته اند و از ترانه سبز مطربان قدسی چنین به گوش می رسد:

این علی است،
هدیه آسمانیان به زمینیان تا بر قامت او نماز بی پایان بندند که او اکمل و کامل است.
علی سر الهی را پایگاه است.
امر خدا را پناهگاه است.
دانش خدا را گنجینه است.
حکمتش را تأویل است.
دین خدا را تکیه گاه است.
تک سالار پهنه فصاحت است.
ساقی کوثر است.
ماه نقره فامی ست که نورش را از آفتاب پیامبر گرفته.
پدر والیان ولایت است و همسر و هم قوم فاطمه (س)
گواه برتری انسان است بر فرشتگان
حق با او معنی می شود و عدالت در عدل او محقق می شود.
رستگاری در دامان او آرمیده، نگارنده ی عشق است.
اول مردی ست که از زلال بعثت نوشید
آسمان در دستان اوست و زمین زیر نگاهش
دستان عالمیان به سوی سبوی محبت او دراز است
نماز و ذکات را پیوند است، نهان و آشکار را فجر است.
ایمان راهنماست.
تمام وسوسه های هستی را می داندو به اهل دنیا بخشیده.
علی مولاست
و علی، علی ست.

 

به نام پروردگار علی (ع) و به مدد دوستان علی (ع)

یا علی،

           فرزندان ایران را با یاد و نام تو پیوندی ناگسستنی ست.

یا علی،

 روزی جاذبه ی تو، سلمان و ابوذر و بلال و میثم را به منشأ اصلی جنبش بالنده بدل ساخت که در طنین اولین موج هایش کاخ مستبدین را لرزه انداخت، شعار رهایی بخش و عدالت خواهت را همگان آغوش گشودند.

اگر چه دیری نپایید و زلال بعثت دوباره به جاهلیت آغشته شد و فرزندان بعثت را گوشه نشین کردند و فرصت طلبان به نام جانشینی او که مقابل کاخ نشینان برخاسته بود، در کاخ ها فرمانروایی کردند و اگر چه تحجر و تزویر و کینه توزی جانشین بالندگی و یکرنگی و برادری شد، اما ما فرزندان ایران می خواهیم همواره با یاد و نام تو عجین باشیم و تشنگی ازلیمان را با حوض کوثر تو سیراب کنیم.

 تو آفتاب روزگار مایی  ما تنها به تفسیر آفتابی زمین رضاییم.

ای مولا به یمن قدومت، روز میلاد را از آنکه پدر امتی روز پدر نهادیم تا پدرانمان از خصال نیکویت مردی و بزرگی یابند.

پدران روزتان خجسته و مبارک باد

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تهیه: گروه باران

تنظیم: سمیرا بادامستانی