تبیان، دستیار زندگی
توقف اتوبوسهای خط تهران به شمیران در میدان توپخانه در ابتدای خیابان فردوسی/ خیابان دربند تهران در یك روز برفی/ توقف یك درشكه در مقابل عكاسخانه آنتوان روسی در خیابان علاءالدوله (فردوسی) تهران/ دروازه دولت تهران پس از تعمیرات و ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تهران قدیم درقالب تصویر

توقف اتوبوسهای خط تهران به شمیران در میدان توپخانه در ابتدای خیابان فردوسی/ خیابان دربند تهران در یك روز برفی/ توقف یك درشكه در مقابل عكاسخانه آنتوان روسی در خیابان علاءالدوله (فردوسی) تهران/ دروازه دولت تهران پس از تعمیرات و ...

تهران قدیم

یكی از خیابانهای تهران در اواسط دوره پهلوی. (پشت دیوار سفارت انگلیس)

تهران قدیم

توقف یك درشكه در مقابل عكاسخانه آنتوان روسی در خیابان علاءالدوله (فردوسی) تهران

تهران قدیم

منظره ی یكی از خیابانهای تهران به هنگام عبور یك درشكه در اوایل سلطنت پهلوی

تهران قدیم

خیابان دربند تهران در یك روز برفی

تهران قدیم

میدان فردوسی و مناظر اطراف آن

تهران قدیم

دروازه دولت تهران پس از تعمیرات

تهران قدیم

زیر گذر یكی از محلات تهران قدیم

تهران قدیم

نمای یكی از خیابانهای تهران در اوایل سلطنت پهلوی

تهران قدیم

توقف اتوبوسهای خط تهران به شمیران در میدان توپخانه در ابتدای خیابان فردوسی  

تهران قدیم

منظره ای از عبور اتومبیل و درشكه در خیابان لاله زار تهران

تهران قدیم

دروازه میدان مشق تهران در دوره قاجاریه

تهران قدیم

عمارت دروازه باغ ملی در خیابان سپه تهران در اوایل دوره پهلوی

بخش تاریخ ایران و جهان تبیان


منبع : مرکز اسناد انقلاب اسلامی