تبیان، دستیار زندگی
معجزه در لغت از كلمه عجز گرفته شده، كه به معنای ضعف و ناتوانی است1 و در اصطلاح عبارتست از گفتـار شگفت انگیز و جالب توجه و یا امـر خارق عادتی كه به وسیله مدعی مقام نبوت، برخلاف قوانین عادی و جاری طبیعت و به منظور اثبات ادعای رسالت همراه باتحدی انجام می
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اعجاز عدد 19 در قرآن

تنها می دانم که قرآن کتاب کتاب هاست

"معجزه" در لغت از كلمه "عجز" گرفته شده، كه به معنای ضعف و ناتوانی است1 و در اصطلاح عبارتست از گفتـار شگفت انگیز و جالب توجه و یا امـر خارق عادتی كه به وسیله مدعی مقام نبوت، برخلاف قوانین عادی و جاری طبیعت و به منظور اثبات ادعای رسالت همراه باتحدی انجام می گیرد.2

پیشینه پژوهش اعجاز عددی قرآن

مباحث اعجاز عددی قرآن همزمان با مباحث تفسیر قرآن مطرح بوده كه بعضی از مفسران به بیان اعجاز عددی در قرآن اشاره نموده اند؛ از جمله آنها می توان "قرطبی" را نام برد كه در تفسیر خود در تبیین آیه:

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم»

به اعجاز عددی قرآن پرداخته است، ایشان می گوید:

آیه «بسْم اللَّه الرّحمن الرَّحیم» از 19حرف تشكیل شده است كه به تعداد ملائك جهنم می باشد:

«عَلَیْها تِسْعَةَ عَشَرَ»3

«نوزده نفر (از فرشتگان عذاب) بر آن گمارده شده‏اند! »4

اهمیت اعجاز عددی قرآن در جهان امروز

اعجاز عددی قرآن در عصر ما از اهمیت بسیار زیادی بر خور دار می باشد؛ زیرا در عصر علم محوری جهان كنونی، اگر اعجاز عددی قرآن برای جهانیان با معیار های علمی بیان گردد از این طریق بسیاری از حقایق نهفته در قرآن برای اندیشمندان جهان كه در صدد یافتن حقایق جهان هستی می باشند ثابت می گردد و به واسطه آن حقانیت قرآن و اسلام برای جهانیان آشكار می شود.

از جمله اعجاز عددی قرآن رمز موجود در عدد 19 می باشد، لفظ جلاله الله 2696 بار در قرآن تكرار شده كه از حاصل ضرب 19 در 142 بدست می آید. كلمه «رحمان» 57 بار در قرآن تكرار شده كه از حاصل ضرب3 در 19 بدست آمده است.

نمونه ای از اعجاز عددی قرآن

بسم الله الرحمن الرحیم

"عبدالرزاق نوفل" در كتابی كه از ایشان به فارسی  تحت عنوان " اعجاز عددی در قرآن كریم" ترجمه شده است، همت گماشته تا اثبات كند كه در مفاهیم قرآن به لحاظ عددی تناسب های دقیق ریاضی را می توان كشف كرد.

میان مفاهیم قرآنی كه با هم تقابل معنوی دارند مانند دنیا و آخرت، و مفاهیمی كه با هم تناسب نزدیك معنوی دارند، چون عقل و نور، به لحاظ عددی با هم مساویند و در بعضی موارد، افزایش تعداد یك مفهوم نسبت به مفهوم دیگر به نسبت صحیح ریاضی قابل بیان است، به عبارت دیگر، به قول مولف؛

«از جمله تناسب ها و هماهنگی های عددی كه در قرآن كریم می یابیم موضوع چند برابری هاست»

در قرآن واژه هایی وجود دارند كه دو برابر یك دیگر و بالاخره چند برابر یكدیگر بكار رفته اند و تمام آن ها از روی ترتیب و قصد و عمد بوده است مانند؛ كلمه "دنیا" و "آخرت" هر كدام 15 بار در قرآن آمده اند (تساوی)، واژة "نفع" و "فساد" هر كدام با تمام مشتقاتشان پنجاه بار ذكر شده اند. "عقل" با تمام مشتقاتش چهل و نه بار و "نور" نیز با تمام مشتقاتش به همین تعداد آمده است، "لسان" و "موعظه" هر كدام بیست و پنج بار، "زكات" و "بركات" هر كدام سی و دو بار، "كافرین" و "نار" هر كدام 153 بار، آمده اند. "رحیم" كه از اسماء حُسنی می باشد (بجز در یك مورد كه صفت رسول اكرم قرار گرفته است) 114 بار، (به تعداد سوره های قرآن) و "رحمان" كه او نیز از اسماء حُسنی است 57 بار آمده اند، فجار 3 بار، ابرار 6 بار، جزاء (كیفر) 117 بار، مغفرت 234 بار آمده اند. یوم (به صورت مفرد) 365 بار (به تعداد روزهای سال) بصورت مثنی و جمع سی بار، و كلمه شهر (ماه) 12 بار5 آمده اند.6

اعجاز عددی بر معیار رمز عدد 19

از جمله اعجاز عددی قرآن رمز موجود در عدد 19 می باشد، لفظ جلاله الله 2696 بار در قرآن تكرار شده كه از حاصل ضرب 19 در 142 بدست می آید. كلمه «رحمان» 57 بار در قرآن تكرار شده كه از حاصل ضرب3 در 19 بدست آمده است. تعداد حروف «ا، ل، م» در سوره بقره كه با «الم» اغاز می گردد 9899 حرف است كه از ضریب 521 در عدد 19 بدست آمده است. در سوره آل عمران تعداد حروف «ا، ل، م» 5662 حرف است كه از ضریب 298 در عدد 19 بدست میآید. تعداد حروف «ن» در سوره القلم كه با حرف «ن» آغاز شده 133 حرف می باشد كه از ضریب 7 در عدد 19 بدست آمده است. تعداد حروف «ق» در سوره قاف 57 حرف است كه از ضریب 3 در عدد 19 بدست آمده و همین طور در سوره شوری نیز تعداد حروف «ق» 57 مرتبه ذكر شده كه از ضریب 3 در عدد 19 بدست آمده؛ در مجموع دو سوره حرف «ق»114 بار تكرار شده كه از ضریب 6 در 19 بدست می آید.7

همه آنچه گفته شد به معنای تایید صد در صد این نوع از اعجاز قرآن نیست و به نظر می رسد این وجه اعجاز هنوز نیاز به مطالعه بیشتری دارد.

نویسنده :  روح الله رضوانی

شکوری_گروه دین و اندیشه تبیان


[1] - علامه ابن منظور، لسان العرب، لبنان، بیروت، دارالحیاء التراث العربی، س 1408 هق 1988 م، چ اول، ج4، ص 58.

[2] - تفتازانی، سعد الدین، شرح المقاصد، تحقیق عبد الرحمن عمیره، قم، الشریف الرضی، س 1409 هق 1989م، چ اول، ج 4 و5، جزء 5، ص 11.

[3] - سوره المدثر آیه 30.

[4] - جوهر، طلحة، الاعجاز العددی فی سوره الفاتحة، سوریه دمشق: انتشارات الحكمه، س 1997م 1418هـ، چ اول،  ص 10.

[5]  - نوفل، عبد الرزاق؛ الاعجاز العددی القرآن الكریم؛ ترجمه سعیدهمایون، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، س 1383، چ اول، ص 19-171-234.

[6] - در رابطه به نقض های اعجاز عددی قرآن دکتر رضائی اصفهانی، مباحثی در كتاب پژوهش در اعجاز علمی قرآن دارد كه به نظریات گروه موافق و مخالف به بحث پرداخته اند، در اخر این طور نتیجه گیری می كند كه اعجاز عددی قرآن را می توان به صورت موجبه جزئیه پذیرفت. رضائی اصفهانی، محمد علی، پژوهش در اعجاز علمی قرآن، انتشارات كتاب مبین، س 1380، چ اول، ج 1، ص 219تا232 كه در ص 220-226 به نظریه موافقان اشاره دارد و ص 226-231 به نظریه مخالفان پرداخته اند.

[7] - اشرف عبد الرزاق قطنه؛ رسم المصحف و الاعجاز العددی، لبنان بیرو: موسسه علوم قرآنی، س1999م 1420هـ، چ اول، ص 84.