تبیان، دستیار زندگی
سخن گفتن در وصف کسی که خود روزی سخنور بزرگ تاریخ کشورمان بوده است سخت است و بهتر آن است که با شناخت بیشتر کتاب های ارزشمند او خود را به تفکر والایش نزدیک کنیم. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نوشته های دکتر علی شریعتی

نوشته های دکتر علی شریعتی

مرا کسی نساخت، خدا ساخت نه آن چنان که "کسی می خواست"، که من کسی نداشتم، کسم خدا بود، کس بی کسان او بود که مرا ساخت، آن چنان که خودش خواست، نه از من پرسید و نه از آن "من دیگرم". من یک گل بی صاحب بودم مرا از روح خود در آن دمید و ...      "دکتر علی شریعتی - هبوط در کویر"

اغراق نیست اگر بگوییم دکتر علی شریعتی نیمی از بار شعور انقلاب را به دوش کشید، آن روزها که شور انقلابی مردم لبریز بود. کمتر کسی به دنبال محتوا و شعوری برای این شور و هیجان می گشت، و شریعتی با زبان صریح و قلم توانایش پاسخی بود برای ذهن های جستجوگر جوانان. دیوارهای حسینیه ارشاد. هم صدای کوبنده ی دکتر شریعتی را در دل نگه داشته اند و شاهد جوان هایی بودند که با روشنگری های او راه زندگی شان را انتخاب کردند.

نوشته های دکتر علی شریعتی

شریعتی با مخاطب های آشنای خود حرف از خودسازی انقلابی می زد که ابوذرهای زمان را می ساخت، اسلام شناسی را اولین گام برای رسیدن به یک عقیده ی محکم انقلابی معرفی کرد و انسان را با تفکر و شناخت جهان بینی و ایدئولوژی در راه سعادت موفق می پنداشت.

او به عنوان یک روشنفکر دینی در پی شناسایی روش شناخت اسلام و درک صحیح از شخصیت های دینی و مذهبی چون حضرت علی (ع) و شناساندن تشیع علوی در قالبی عقلانی و خارج از هیجانات بیش از حد عامه بود.

دکتر علی شریعتی در بازشناسی هویت ایرانی-اسلامی و تطبیق آن با ویژگی های قرون جدید نقش بزرگی را ایفا کرد.

و در آن روزها که هنوز رنگ جاهلیت طاغوتی کامل زدوده نشده بود در سخنرانی هایش زن را در الگوی کاملی چون فاطمه (س) معرفی کرد. به تعبیر او "فاطمه (س) یک زن بود آن چنان که اسلام می خواهد زن باشد."

سخن گفتن در وصف کسی که خود روزی سخنور بزرگ تاریخ کشورمان بوده است، سخت است و بهتر آن است که با شناخت بیشتر کتاب های ارزشمند او خود را به تفکر والایش نزدیک کنیم.

تذکر: کلمات برجسته در متن فوق، نام کتاب های دکتر شریعتی می باشد.

شما می توانید از طریق لینک زیر از کتابخانه سایت تبیان جهت مطالعه کتب دکتر علی شریعتی استفاده کنید.

Library.html

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تهیه: گروه باران

تنظیم: سمیرا بادامستانی