تبیان، دستیار زندگی
ایام که نزدیک به زمان کنکور می شود دانش آموزان ساعت های بیشتری را برای آمادگی صرف می کنند و سعی دارند از هر منبعی برای دریافت هر چه بیشتر اطلاعات استفاده کنند .
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کنکوری ها ! به پیش

کنکور

ایام که نزدیک به زمان کنکور می شود دانش آموزان ساعت های بیشتری را برای آمادگی صرف می کنند و سعی دارند از هر منبعی برای دریافت هر چه بیشتر اطلاعات استفاده کنند .در این میان عده ای زیاد تر مطالعه می کنند. عده ای بیشتر تست می زنند و...در بحث داغ حضور در جلسه آزمون مهارت های تست زنی و پاسخ دادن به پرسش های تستی از اهمیت ویژه ای برخوردار است . همچنین دانستن اینکه چند ساعت پیش از آزمون چه باید کرد بسیار مهم و کاربردی می تواند باشد . لذا توجه شما را به خواندن این مطلب جلب می نماییم.

آمادگی و نحوه شرکت در آزمون های تستی

نکات مهمی که قبلاً یادداشت کرده اید و زیر آنها خط کشیده اید مجدد مرور کنید.

تمام تعاریف و اصطلاحاتی که با نگارش خاصی (خطوط کج یا پررنگ) نوشته شده بخوانید.

با سئوالات مختلف تستی آشنا شوید و تمرین نمائید.

کلمات کلیدی سئوالات تستی بسیار مهم هستند، حتماً به آنها توجه کنید زیرا برخی از سئوالات منفی است

میزان زمان صرف شده خود را برای هر آزمون یادداشت کنید و سعی کنید سرعت خود را بالا ببرید.

نکات مهم زیرنویس شده یا زیر تصاویر و فرمولها را با دقت حفظ کنید.

سعی کنید ابتدا مطلب را بطور کلی بخوانید تا اصل مطلب در ذهن شما سازماندهی شود و سپس به جزئیات و نحو? ارتباط جزئیات با اصل مطلب بپردازید.

مطالب را به صورت سلسله مراتبی بخوانید و گاهی رابطه عکس و مستقیم مطالب با هم را بیابید.

سعی کنید از روش مکانها و کلمه کلید بخوبی بهره بگیرید و قبل از آزمون مرور ذهنی داشته باشید.

تست زدن

شیوه گذراندن آزمونهای عینی یا تستی

سئوالات را بطور اجمالی بررسی کنید و براساس تعداد و زمان و اهمیت سئوالات پاسخ دهی را آغاز کنید.

ابتدا به سئوالات ساده پاسخ دهید و سپس به سئوالات مشکل بپردازید ولی بخاطر داشته باشید که شماره سئوال را با شماره پاسخنامه تطبیق دهید.

سعی کنید پاسخ حدسی ندهید ولی در صورت وسوسه شدن به این کار اولین حدس شما صحیح ترین است. مگر اینکه با مرور سئوال و دقت و توجه متوجه انتخاب اشتباه خود شده سپس پاسخ را تغییر دهید.

از آنجا که زمان برای یک مجموعه سئوال می باشد، بر روی هر سئوال زمان زیادی صرف نکنید، سعی کنید ابتدا سئوالاتی که پاسخ آنها را می دانید و اطمینان دارید پاسخ دهید و سپس به سئوالاتی بپردازید که نیاز به فکر و تجزیه و تحلیل دارد.

کلمات کلیدی سئوالات تستی بسیار مهم هستند، حتماً به آنها توجه کنید زیرا برخی از سئوالات منفی است. یعنی شما باید گزینه ای را انتخاب کنید که جزء اصل سئوال نیست (کدامیک از موارد زیر نیست). کلمات هیچکدام، کدامیک، اغلب، همیشه، غالباً، گاهی، هرگز، کمترین، بیشترین، اولین، آخرین، صحیح تر، نمی باشد جزء کلمات کلیدی است.

سعی کنید ابتدا سئوالاتی که پاسخ آنها را می دانید و اطمینان دارید پاسخ دهید و سپس به سئوالاتی بپردازید که نیاز به فکر و تجزیه و تحلیل دارد.

بعضی از سئوالات شامل دو بخش یا چهار گزینه است که به ترتیب ارائه پاسخها و سپس انتخاب گزینه توجه کنید.

در حین آزمون به نتیجه کار فکر نکنید فقط به این موضوع بیندیشید که دقیق ترین و صحیح ترین پاسخ را انتخاب کنید. زمانیکه ذهن شما به ارزشیابی می پردازد و فکر می کنید که فایده ندارد؛ درصدم پایین است. یا بسیار خوب زده ام شما را از تفکر صحیح دور می کند. پس نتیجه همان خواهد شد که شما انجام می دهید، عملکرد صحیح نتیجه مطلوب بهمراه می آورد البته به شرط دقت و توجه زیاد همراه با سرعت مطلوب.

اگر وقت مرور تستها را داشتید بلافاصله پاسخ خود را عوض نکنید مجدد سئوال را بخوانید و در صورت اعتماد کامل پاسخ را تغییر دهید.

در پایان کار شماره سئوالات را با شماره پاسخنامه چک کنید تا در صورت خطا قادر به تغییر باشید.

 در سر جلسه آزمون به اینکه چرا کم مطالعه کردم یا کاش این قسمت را خوانده بودم فکر نکنید آن زمان از دست رفته است به دانش خود مراجعه کنید و با دیدی روشن پاسخ دهید.

در جلسه آزمون به اطراف خود توجه نکنید و به پاسخنامه دوستان خود نگاه نکنید زیرا این امر ممکن است شما را وسوسه کند که بصورت حدسی پاسخ دهید و ثابت شده که نتیجه این روش از بین رفتن سئوالات صحیح است و نتیجه، آن نخواهد شد که شما می خواهید. در این نوع پاسخ گویی بیشتر از آن که انرژی خود را صرف تمرکز کنید صرف چگونه تقلب کردن و کشف پاسخ ها می کنید .

در انتخاب سئوالات شما مختار هستید، می تواند در یک دفتر چه خاص یک بخش که تسلط بیشتری دارید انتخاب و به پاسخگویی آن بپردازید و سپس به بخش دیگری که سطح تسلط شما کمتر است بپردازید.

لایتنر

تنظیم و تغییر برای تبیان : کهتری

مقالات مرتبط

قبولی در کنکور، تضمینی!

از حالا آماده شوید

فوت کوزه گری مطالعه

موفقیت در کنکور 89

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.