تبیان، دستیار زندگی
سید و سرور بگو كیست به غیر از علی جان پیمبر بگو كیست به غیر از علی صاحب منبر بگو كیست به غیر از علی خواجه‌ی قنبر بگو كیست به غیر از علی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نشری از سرچشمه دل

امام علی علیه السلام

سید و سرور بگو كیست به غیر از علی

جان پیمبر بگو كیست به غیر از علی

صاحب منبر بگو كیست به غیر از علی

خواجه‌ی قنبر بگو كیست به غیر از علی

ساقی كوثر بگو كیست به غیر از علی

شاه ولایت كه بود راه هدایت كه بود

عین عنایت كه بود جای حمایت كه بود

باب رسالت كه بود نور امامت كه بود

روح سخاوت كه بود اصل شجاعت كه بود

قاتل عنتر بگو كیست به غیر از علی

در همه عالم بگو كیست كه در كعبه زاد

دیده‌ی حق بین نخست بر رخ احمد گشاد

فیض لعاب نبی جمله علومش بداد

یافت به طفلی ز حق خلعت رشد و رشاد

مرشد دیگر بگو كیست به غیر از علی

سوره‌ی یاسین به‌خوان كیست امام مبین

سوره‌ی تحریم نیز صالح و مومن ببین

هادی خلقان كرا گفت خداوند دین

كیست پس از مصطفی وارث تخت و نگین

صاحب افسر بگو كیست به غیر از علی

«محمد محسن»

گروه دین و اندیشه تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.