تبیان، دستیار زندگی
چه گفت آن خداوند تنزیل و وحی خداوند امر و خداوند نهی که من شهر علمم ، علی ام دراست درست این سخن ، گفت پیغمبر است
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گناه دل  عاشق

امام علی بن ابیطالب علیه السلام

چه گفت آن خداوند تنزیل و وحی

خداوند امر و خداوند نهی

که من شهر علمم ، علی ام دراست

درست این سخن ، گفت پیغمبر است

اگر خلد خواهی ، به دیگر سرای

به نزد نبی و وصی گیر جای

منم بنده اهل بیت نبی

ستاینده خاک پای وصی

گرت زین بد آید، گناه من است؟

چنین دان و این ، رسم راه من است

بر این زادم و، هم براین بگذرم

یقین دان که خاک ره حیدرم

فردوسی طوسی حکیم

گروه دین و اندیشه تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.