تبیان، دستیار زندگی
شاهنشهی و شد نجفَت مركز شاهی ایوان تو نور است و جهان جمله سیاهی گر پای كسی در حرمت جای بگیرد از لطف خریدار شوی تو به نگاهی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شاهنشه نجف

امام علی

شاهنشهی و شد نجفَت مركز شاهی

ایوان تو نور است و جهان جمله سیاهی

گر پای كسی در حرمت جای بگیرد

از لطف خریدار شوی تو به نگاهی

من رعْیتِ مُلك توام ای شاه ولایت

شاهی بنما و بده بر ما تو پناهی

دیوار حرم، سنگ حرم، صحن و سرایت

دل را ببرد تا به خدا، گر كه بخواهی

گر قسمت من بوسه به خاك نجف افتد

سخت است بیارم به حرم، بار گناهی

از دور اگر چشم من اُفتد به ضریحت

گویم كه بگردم به فدای تو الهی

گمگشته طوفان بلاها به سراغت

آید نشود در دو جهان غرق تباهی

دریا مَثَلِ كوچك بحر كرم توست

می میرد اگر آب ننوشد لب ماهی

از كودكی‌ام حب تو با شیره ی جان داد

مادر به امیدی كه شوم آنچه تو خواهی

یك عمر دلم را به تو بستم كه از آن رو

گویی بمن ای شاه، تو هم جزء سپاهی

«کمال مومنی»

گروه دین و اندیشه تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.