تبیان، دستیار زندگی
كس را چه زور و زهره كه وصف على كند جبار در مناقب او گفته هل اتى زور آزماى قلعه خیبر كه بند او در یكدیگر شكست‏ببازوى لا فتى
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سردار  لا فتی

امام علی (ع)

كس را چه زور و زهره كه وصف على كند

جبار در مناقب او گفته هل اتى

زور آزماى قلعه خیبر كه بند او

در یكدیگر شكست‏ببازوى لا فتى

مردى كه در مصاف، زره پیش بسته بود

تاپیش دشمنان نكند پشت‏بر قضا

شیر خدا و صفدر میدان و بحر جود

جان بخش در نماز و جهانسوز در دعا

دیباچه مرمت و دیوان معرفت

لشگركش فتوت و سردار اتقیاء

فردا كه هر كسى به شفیعى زند دست

مائیم و دست و دامن معصوم مرتضى

شیخ مصلح الدین سعدى شیرازى

گروه دین و اندیشه تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.