تبیان، دستیار زندگی
خداوند متعال مهربانترین مهربانان است او در حق بندگان لطف و عنایتی دارد که قابل وصف نیست و این رحمت اوست که باعث میشود شقاوت و گستاخی های بندگانش را مورد چشم پوشی قرار دهد و راه بازگشت پیش پاییشان بگذارد و این لطف اوست که امید حرکت و بازگشت را به بنده مید
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خوف و رجاء

خوف و رجاء

1 - بهترین كارها امید و ترس به خداوند را بحد اعتدال داشتن است‏» 1

2 - «از پروردگارت بترس ترسیدنى كه تو را از امید به وى مشغول سازد و به وى امید داشته باش امید كسى كه تو را از بیمش امید نباشد» 2

3 - «از خدا بترس ترسیدن كسى كه دلش را بفكر مشغول ساخته (و خاطر از جز خداى پرداخته است) زیرا كه ترس از خدا مركبى راهوار و ایمن و زندانى براى نفس است از (ارتكاب) گناهان‏» 3

4 - «بترس (از آخرت) تا ایمن باشى و ایمن نباش تا بترسى‏»4

5 - «ترس از خدا براى كسیكه آنرا شعار و تن پوش خود قرار دهد ایمنى (از عذاب آخرت) مى‏آورد» 5

6 - «ترس از خدا شهپر ایمان است‏» 6

منبع : ترجمه نهج البلاغه  دكتر سید جعفر شهیدى
گروه دین و اندیشه تبیان


(1)غررالحكم فصل 30 ح 18

(2)غررالحكم فصل 30 ح 19

(3)غررالحكم فصل 30 ح 21

(4)غررالحكم فصل 30 ح 17

(5)غررالحكم فصل 30 ح 55

(6)غررالحكم فصل 30 ح 54

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.