تبیان، دستیار زندگی
نمایندگان مجلس با تصویب تبصره‌ای از طرح حمایت از تاسیس و تقویت موسسات و مراكز آموزش غیردولتی، اساسنامه جدید دانشگاه آزاد مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را لغو كردند
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دفاع مجلس از وقف دانشگاه آزاد

وقف دانشگاه آزاد

نمایندگان مجلس با تصویب تبصره‌ای از طرح حمایت از تاسیس و تقویت موسسات و مراكز آموزش غیردولتی، اساسنامه جدید دانشگاه آزاد مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را لغو كردند.

نمایندگان تصویب كردند كه هرگونه تغییر در اساسنامه اولیه دانشگاه‌ها با پیشنهاد هیات موسس و تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت می‌گیرد و كلیه مصوبات وضع شده مغایر با این تبصره لغو می‌گردد.

براساس مصوبه مجلس، اساسنامه اولیه دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالی غیردولتی كه فعالیت خود را با آن آغاز كرده و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است؛ همچنان معتبر بوده و هرگونه تغییر در آن با پیشنهاد هیات موسس و تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت خواهد گرفت و كلیه مصوبات وضع شده مغایر با این تبصره لغو می‌گردد.

به این ترتیب از آنجا كه دانشگاه آزاد از ابتدا بر اساس مصوبه‌ای از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تشكیل نشده است، اصلاح اساسنامه آن نمی‌تواند راسا با نظر شورای مذكور باشد. بلكه باید ابتدا پیشنهاد اصلاح آن را خود این دانشگاه ارائه دهد و سپس به تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد.

اساسنامه اولیه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیر دولتی که فعالیت خود را با آن آغاز کرده و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است همچنان معتبر بوده و هرگونه تغییر در آن با پیشنهاد هیئت موسس و تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت خواهد گرفت. کلیه مصوبات وضع شده مغایر با این تبصره لغو می گردد

اموال دانشگاه آزاد وقف می شود

طبق مصوبه مجلس وقف اموال مراکز آموزش عالی و غیر دولتی، غیر انتفاعی و سایر موسسات غیر دولتی غیر آموزشی مجاز شد.

زارع دانشگاه آزاد جاسبی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی جزئیات طرح حمایت از تاسیس و تقویت موسسات و مراکز آموزش عالی غیر دولتی و بر اساس ماده واحده این طرح مقرر کردند اساسنامه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیر دولتی به پیشنهاد هیئت موسس و حسب مورد به تصویب شورای گسترش وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید شورای انقلاب فرهنگی صورت خواهد گرفت.

بر اساس تبصره یک این ماده فرآیند اداری تصویب فوق در صورت آماده بودن مدارک نباید به بیش از 3 ماه به طول بینجامد.

بر اساس تبصره دو این ماده، اساسنامه اولیه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیر دولتی که فعالیت خود را با آن آغاز کرده و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است همچنان معتبر بوده و هرگونه تغییر در آن با پیشنهاد هیئت موسس و تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت خواهد گرفت. کلیه مصوبات وضع شده مغایر با این تبصره لغو می گردد.

بر اساس تبصره الحاقی به این ماده واحده مقرر شد وقف اموال آموزش عالی و غیر دولتی، غیر انتفاعی و سایر موسسات غیردولتی غیر آموزشی که هیئت موسس یا هیئت امنای آنها حق تصرف مالکانه نسبت به آن را دارند و تا تاریخ تصویب این قانون صیغه وقف آن جاری شده و در آینده جاری شود معتبر است.

بر اساس این قانون نوع وقف در این بند از نوع وقف عام است.

نمایندگان هم اکنون بررسی بخش های دیگری از این طرح را پیگیری می کنند.

تنظیم:س.آقازاده