تبیان، دستیار زندگی
پیام غدیر برای بشریت و برای همه ی آنانی که دارای عقل سلیم و درک فهیم و حقیقت جو هستند، ایجاد تفاهم و وحدت اسلامی میان همه ی فرقه های مختلف جهان اسلام است
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پیام غدیر برای بشریت
الغدیر

پیام الغدیر برای بشریت و برای همه ی آنانی که دارای عقل سلیم و درک فهیم و حقیقت جو هستند، ایجاد تفاهم و وحدت اسلامی میان همه ی فرقه های مختلف جهان اسلام است. پیام الغدیر حق شناسی است و بعد از شناخت

مدافع آن بودن، و به عالم حق را معرفی کردن است.

کتاب سیری در حماسه غدیر نوشته: امیر حسین علیقلی

برای خرید کتاب سیری در حماسه غدیر کلیک کنید.

برای خرید اشتراک کتاب کلیک کنید.

تنظیم: آقایی


برای خرید کتب اسلامی کلیک کنید.

برای خرید کتب حکمت و عرفان کلیک کنید.

برای خرید از فروشگاه اینترنتی کلیک کنید.