تبیان، دستیار زندگی
در روزهای آفتابی وقتی در آفتاب هستیم احساس گرما می كنیم ولی اگر به سایه برویم از گرما كاسته می شود. آیا این مطالب دلالت بر انرژی بودن نور می كند؟ ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انرژی نورانی

به شكل زیر توجه كنید. چه ارتباطی بین وزش باد و نور خورشید وجود دارد؟

انرژی نورانی

در روزهای آفتابی وقتی در آفتاب هستیم احساس گرما می‏كنیم ولی اگر به سایه برویم از گرما كاسته می‏شود. آیا این مطالب دلالت بر انرژی بودن نور می‏كند؟

جنس نور، امواج الكترومغناطیسی است. البته فقط بخش كوچكی از امواج الكترومغناطیسی كه دارای طول موج های بین ٤٠٠nm تا ٧٠٠nm باشند برای ما مثل نور می‏مانند.

در شكلهای زیر منابع نوری را مشاهده می‏كنید. آیا می‏توانید در هر مورد بگویید چه نوع تبدیل انرژی روی می‏دهد؟

انرژی نورانی

انرژی شیمیایی به انرژی نوری

انرژی الکتریکی به انرژی نوری

انرژی ماهیچه ای به انرژی نوری

انرژی شیمیایی به انرژی نوری

انرژی نورانی
انرژی نورانی

انرژی ماهیچه ای به انرژی نوری

انرژی شیمیایی به انرژی نوری

برای به حركت در آمدن این وسیله بازی از چه نوع انرژی استفاده شده است؟

انرژی نورانی

انرژی نورانی به انرژی الکتریکی

انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی 

در بخش انرژی خورشیدی به تفضیل دررابطه با استفاده از انرژی نـورانی صـحـبـت می‏كنیم.

به شكل زیر توجه كنید. چه ارتباطی بین سیب و خورشید وجود دارد؟!

انرژی نورانی

انرژی كه در سیب وجود دارد، باعث می‏شود كه بخشی از انرژی مورد نیاز بدن تأمین شود. اما با كمی دقت، می‏توان انرژی سیب را با انرژی خورشید مرتبط دانست. انرژی نور خورشید باعث عمل فتوسنتز شده و طی عمل فتوسنتز گیاهان  میوه  تولید می‏کنند. پس انرژی سیب به یك معنی از خورشید می‏باشد.

مرکز یادگیری (مدرسه اینترنتی) سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی