تبیان، دستیار زندگی
فرمایشات امام علی علیه السلام در باب کنترل نفس در عین ایجاز به روشنی گویای مطلب و متذکر اهمیت این امر است که اگر عنان نفس را در دست داشته و همواره به امور آن رسیدگی شود سعادت بهره انسان است اما امان از نفسی که کنترل و محاسبه نشود
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کنترل نفس

امام علی

1 - بر نفس خود بخیل باش و زمام آن را در آنچه برایت روانیست رها مگردان كه بخل ورزیدن بر نفس داد آن را دادن است در آنچه دوست دارد یا ناخوش مى‏انگارد.1

2 - مؤمن ... سینه او هر چه فراختر است و نفس وى هر چه خوارتر.2

3 - پس حساب نفس خود را براى خود گیر كه دیگران را حسابرسى است.3

4 - آن كه حساب نفس خود كرد سود برد و آن كه از آن غافل گردید زیان دید4

5 - بر خواهش نفست غلبه كن حكمت الهى برایت كامل مى‏شود.5

6 - با كندن ریشه بدى از سینه‏ات آن را از سینه دیگرى بر كن.6

7 - راه راست را از عقل جوى و هواى نفس را مخالفت كن تا پیروز گردى.7

8 - آنکه از خود خوشنود بود ناخشنودان او بسیار شود.

9 - خداى بیامرزد مردى را كه با لجام طاعت و تقوى خویش نفس را مهار كند و لجام زند و با زمام خود را بسوى فرمانبردارى خدا بكشاند.8

10 - «به نفس خدمت كردن او را از لذت و سرمایه‏هاى (شهوانى) بازداشتن و به كسب علوم و حكمت ها وادارش كردن و به عبارت و طاعت ها بكوشش داشتن است، و رستگارى نفس در این است‏».9

11 - پیكر و تن را خدمت كردن به او دادن است آنچه را كه مى‏خواهد از لذات و شهوت ها و سرمایه‏ها و هلاک نفس در این كار است‏. 10

گروه دین و اندیشه تبیان


1)صفحه 326 - نهج البلاغه شهیدى)

2)كلمات قصار 333 - ص 421)

3)خطبه 223 - 16

4)كلمات قصار 208

5)غرر الحكم ج 1 فصل دوم ح 49

6)غرر الحكم ج 1 فصل دوم ح 70

7)غرر الحكم ج 1 فصل دوم ح 87

8)غرر الحكم ج 1 فصل سى و سوم، ح 15

9)همان - فصل 31 - ح 61

10)همان ح 60

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.