تبیان، دستیار زندگی
با عکس ها سفر کنید!
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سفر به باغ شازده

باغ شاهزاده ماهان را در دامنه کوه جوپار باید ببینید. درست در نیم فرسنگی ماهان و در دامنه کوه های تیگران. کافی ست چنددقیقه ای را در این باغ سر کنید تا کاملا فراموشتان بشود که در یک منطقه کویری قرار دارید! باغ شاهزاده ماهان بهشت کوچکی در کرمان است که به دستور فرمانفرما شاهزاده قاجار ساخته شده است. شاهزاده فرمانفرما دستور داد تا دو عمارت هم در دو طبقه و در غرب و شرق این باغ بنا کنند تا به عنوان استراحتگاه شاه استفاده شود. این باغ یکی از زیباترین باغهای سنتی ایران محسوب می شود. می گویند وقتی خبر مرگ ناگهانی حاکم را به ماهان بردند، بنایی که مشغول تکمیل سردر ساختمان بود تغار گچی را که بدست داشت محکم به دیوار کوبید و فرار کرد! جای خالی کاشی هایی که بر سردر ورودی می بینید، یادگار همان فرار بنا از کار است!

 • باغ شاهزاده ماهان کرمان
  باغ شاهزاده ماهان کرمان
 • باغ شاهزاده ماهان کرمان
  باغ شاهزاده ماهان کرمان
 • باغ شاهزاده ماهان کرمان
  باغ شاهزاده ماهان کرمان
 • باغ شاهزاده ماهان کرمان
  باغ شاهزاده ماهان کرمان
 • باغ شاهزاده ماهان کرمان
  باغ شاهزاده ماهان کرمان
 • باغ شاهزاده ماهان کرمان
  باغ شاهزاده ماهان کرمان
 • باغ شاهزاده ماهان کرمان
  باغ شاهزاده ماهان کرمان
 • باغ شاهزاده ماهان کرمان
  باغ شاهزاده ماهان کرمان
 • باغ شاهزاده ماهان کرمان
  باغ شاهزاده ماهان کرمان
 • باغ شاهزاده ماهان کرمان
  باغ شاهزاده ماهان کرمان
 • باغ شاهزاده ماهان کرمان
  باغ شاهزاده ماهان کرمان
 • باغ شاهزاده ماهان کرمان
  باغ شاهزاده ماهان کرمان
 • باغ شاهزاده ماهان کرمان
  باغ شاهزاده ماهان کرمان
 • باغ شاهزاده ماهان کرمان
  باغ شاهزاده ماهان کرمان
 • باغ شاهزاده ماهان کرمان
  باغ شاهزاده ماهان کرمان
 • باغ شاهزاده ماهان کرمان
  باغ شاهزاده ماهان کرمان
 • باغ شاهزاده ماهان کرمان
  باغ شاهزاده ماهان کرمان
 • باغ شاهزاده ماهان کرمان
  باغ شاهزاده ماهان کرمان
 • باغ شاهزاده ماهان کرمان
  باغ شاهزاده ماهان کرمان
 • باغ شاهزاده ماهان کرمان
  باغ شاهزاده ماهان کرمان


گروه گردشگری تبیان- رستم زاد

عکس ها: ایرنا