تبیان، دستیار زندگی
مدیر شبکه تبیان گیلان، تولید بازی های رایانه ای بومی را در ترویج فرهنگ اسلامی و وحدت ملی موثر دانست...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تولید بازی های رایانه ای بومی در ترویج فرهنگ اسلامی موثر است

مدیر شبکه تبیان گیلان، تولید بازی های رایانه ای بومی را در ترویج فرهنگ اسلامی و وحدت ملی موثر دانست.

دانیال سمیعی؛ مدیر تبیان گیلان

مهندس دانیال سمیعی، با اشاره به کارکردهای متنوع رسانه در دنیای امروز، اظهار داشت: به راه انداختن و متوقف کردن جنگ، ایجاد یك موج اجتماعی، توسعه و یا سرنگونی اقتصاد بخشی از کارکردهای متنوع رسانه در عصر کنونی است.

مدیر شبکه تبیان گیلان با پراهمیت خواندن تقویت بعد رسانه ای کشور و موفقیت نسبی مدیریت رسانه کشور در این زمینه، گفت: در تمام دوران ها به ویژه دوران كنونی، رسانه یك سلاح قدرتمند برای هر کشوری محسوب می شود.

وی با تقسیم حوزه رسانه به دو بخش محتوا و تكنولوژی، خاطر نشان کرد: غرب تكنولوژی بالایی برای ارائه محتوایی كه جذابیتش به مراتب كمتر از آنچه ما داریم در اختیار دارد.

سمیعی تاکید کرد: غرب ممكن است در بخش هایی که ما محدودیت تکنولوژی داریم، محتوا را جذاب تر جلوه بدهد اما، در كل محتوای تولیدات رسانه ای سبكتری دارد و این موضوع از علاقه سینمای غرب و مخاطبان غربی به سینمای ایران قابل برداشت است.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم ورود دانشمندان جوان در حوزه تكنولوژی های نو رسانه ای، اظهار کرد: باید به سمت تكنولوژی نو برویم نه به سمت تكنولوژی كه آنها سال ها در آن كار كرده اند ما هم چه قدر تلاش كنیم غرب در حوزه سینما از ما یك گام جلوتر است.

دانیال سمیعی مسئول روابط عمومی تبیان گیلان

مدیر شبکه تبیان گیلان با همگام دانستن حوزه رسانه ایران در فناوری های نو با غرب، گفت: غرب به تازگی در فناوری تولید بازی وارد شده و کشور ما می تواند با کمی تلاش خود را به غرب برساند.

وی با جذاب توصیف کردن محتواهای ایرانی و اسلامی برای تولید بازی اظهار کرد: بازی از لحاظ رسانه ای و برخورداری از فناوری های نو می تواند یك انتخاب مناسب برای ارائه فناوری بومی باشد.

سمیعی شکل بهتر گزینش مخاطب و انتخاب مخاطب فرهیخته را از ویژگی های بازی رایانه ای برشمرد و افزود: بازی رایانه ای از یك ارتباط دوسویه فعال سود می برد و مانند یک روانشناس در یك لحظه حساس و فراغت خاطر با مخاطب ارتباط برقرار می كند.

وی اضافه کرد: یك فیلم نمی تواند چنین اثرگذاری را داشته باشد.

مدیر شبکه تبیان گیلان در ادامه تاکید کرد: مثلث مخاطب مناسب،‌ شیوه مناسب انتقال و اهمیت رسانه و تكنولوژی باعث شده كه سیاست گذاری و سرمایه گذاری كلانی برای تولید بازی رایانه ای بومی در کشور انجام شود.

وی همچنین اعلام کرد: جوانان و بازی سازان ایران چندسالی است كه به خاطر شور ملی و مذهبی، به صورت جدی در عرصه بازی سازی حضور دارند.

مدیر شرکت بازی نگار نواندیش ابتکار، تولید علم و شکل مثبت روحیه زیاده خواهی و جاه طلبی را از ویژگی های جوانان ایرانی دانست و گفت: با تولید بازی به دنیا می گوییم، می توانیم تولید رسانه ای داشته باشیم و حرف های خود را به شکلی موثر بیان می کنیم.

مهندس سمیعی در پایان تصریح کرد: تولید بازی های رایانه ای بومی ایرانی با توجه به فراگیری فناوری های رایانه ای و تلفن های همراه در ترویج شعائر اسلامی و فرهنگ اسلامی و مفاهیمی مانند اقتدار، عزت و وحدت ملی نقش موثری را می تواند ایفا کند.

گفتنی است، تبیان گیلان طراح و سازنده بازی رایانه ای مبارزان جنگ، براساس زندگی میرزا کوچک خان جنگلی بوده و تولید سه مینی گیم موبایلی را در دستور کار دارد.

تنظیم: هومن بهلولی