تبیان، دستیار زندگی
فکر می کنید در آسمان این هفته کدام سیارات را می توانید ببینید؟ وضعیت ماه، در آسمان هفته جاری چگونه است؟ آیا این شب ها دنباله داری مهمان آسمان ما هست یا خیر؟ برای یافتن پاسخ این پرسش ها با ما همراه باشید.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آسمان هفته اول تیر

فکر می کنید در آسمان این هفته کدام سیارات را می توانید ببینید؟ وضعیت ماه، در آسمان هفته جاری چگونه است؟ آیا این شب ها دنباله داری مهمان آسمان ما هست یا خیر؟ برای یافتن پاسخ این پرسش ها با ما همراه باشید.

ماه:

ماه هر شب نسبت به شب قبل، حدود یک ساعت دیرتر غروب می‌کند و به تدریج بر قسمت روشن آن افزوده می‌شود، تا این‌که در ساعت 16:00 پنجم تیرماه به وضعیت ماه کامل یا بدر می‌رسد. در این روز، ماه هم‌زمان با غروب خورشید از افق جنوب شرقی طلوع می‌کند و در کل شب قابل مشاهده است.

مقارنه ماه و ستاره قلب العقرب
مقارنه ماه و ستارگان

وقتی از دید ناظر، دو جرم سماوی در فاصله نزدیکی از یکدیگر دیده شوند، اصطلاحاً گفته می‌شود که «مقارنه» اتفاق افتاده است. در ساعت 21 سوم تیر، مقارنه ماه با ستاره قلب‌العقرب در جنوب شرقی آسمان دیده می‌شود. در این زمان جدایی زاویه‌ای آن‌ها از یکدیگر 3 درجه است.

عطارد:

در نزدیکی خورشید قرار دارد و غیر قابل مشاهده است.

زهره:

پس از غروب خورشید، درخشنده ترین جرم سماوی درغرب آسمان است. در صورت فلکی خرچنگ قرار دارد و در ابتدای هفته، با یک دوربین نجومی می‌توان مقارنه این سیاره را با خوشه ستاره‌ای کندوی عسل (M44) مشاهده کرد.

مریخ:

در ابتدای شب در جنوب غرب آسمان قرار دارد. ویژگی این سیاره رنگ سرخ‌فام آن است.

مشتری:

در هنگام سحر، با قدر 2.4- درخشان ترین جرم سماوی در جنوب شرقی آسمان است.

زحل:

هم‌چنان در صورت فلکی سنبله قرار دارد و پس از غروب خورشید در ارتفاع زیادی از جنوب غرب آسمان قابل مشاهده است.

دنباله دار مک نات
دنباله‌دار مک‌نات

در هفته گذشته در مورد دنباله‌دارها و به خصوص دنباله‌دار مک‌نات جدید که در هفته اخیر پرنور شده است، صحبت کردیم.

در این هفته، دنباله‌دار وارد صورت‌فلکی ارابه‌ران شده و به خورشید نزدیک‌تر می‌شود، اما این عامل باعث می‌شود که درخشندگی آن افزایش پیدا کند و احتمالا به قدر 5 یا حتی کمتر برسد. رصدگران نیم‌کره شمالی می‌توانند در صبح‌گاه آن را در افق شمال شرقی رصد کنند. ارتفاع کم دنباله‌دار از افق، وضعیت رصدی آن را کمی مشکل کرده است. در اول تیر، دنباله‌دار در فاصله کمی از شمال ستاره عیوق (پرنورترین ستاره صورت‌فلکی ارابه‌ران) قرار دارد و در 4 تیر، در کنار ستاره بتا-ارابه‌ران قرار می‌گیرد. در این روز حدود نیم ساعت قبل از طلوع خورشید، ارتفاع دنباله دار از افق به 10 درجه می‌رسد و برای مشاهده آن باید افق شرقی بازی داشته باشید تا در روشنایی صبح‌گاهی و با کمک یک دوربین نجومی بتوانید آن را ببینید؛ هرچند که اگر می‌توانید، سعی کنید آن را در نزدیکی افق و روشنایی کمتر آسمان مشاهده کنید.

امیر حسن‌زاده

به نقل از: خبرآنلاین

تنظیم برای تبیان: م.ح.اربابی فر