تبیان، دستیار زندگی
تابستان امسال هوای سنت لوییس بسیار گرم بود ولی خانم « رزماری كوك » مطمئن بود كه تحت هیچ شرایطی به اندازه 74000 دلار(تقریباً معادل 66 میلیون تومان) آب مصرف نكرده است. اداره امكانات رفاهی شهر مدعی است كه خانم «كوك» ماه گذشته 1...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قبض آب خانه را نشسته بخوانید

قبض آب خانه را نشسته بخوانید

تابستان امسال هوای

سنت لوییس بسیار گرم بود ولی خانم «رزماری كوك» مطمئن بود كه تحت هیچ شرایطی به اندازه 74000 دلار(تقریباً معادل 66 میلیون تومان) آب مصرف نكرده است.

اداره امكانات رفاهی شهر مدعی است كه خانم «كوك» ماه گذشته 10 میلیون گالن آب استفاده كرده و به همین دلیل قبضی معادل 29787 دلار برای مصرف آب، 3581 دلار برای هزینه فاضلاب و 893 دلار بابت مالیات تصاعدی برای وی صادر كرد.

خانم «كوك» می گوید خوشبختانه هنگام دیدن مبلغ قبض نشسته بودم! من حتی اگر می خواستم تمام استخرهای «

ایلینویز جنوبی» را هم پر كنم این همه آب لازم نداشتم!

خانم «كوك» عصبانی قبض آب را به اداره مربوطه برد و در آنجا اعلام كردند كه این هزینه غیرمعقول به خاطر خرابی كنتور ثبت شده و یک قبض تصحیح شده 32 دلاری به دستش دادند ـ البته هزینه های ماهانه مصرف آب و شبكه فاضلاب را هم بخشیدند.

خانم «كوك» می گوید: «دخترم از من پرسید مامان مگر تو برای ایام خشکسالی آب احتکار می کردی. من هم گفتم بله در صورت لزوم این کار را می کنم ولی نمی دانم از کجا می شود 10 میلیون گالن خالی پیدا کرد.»

منبع: WWW.NEWS.EXCITE.COM

ترجمه: مریم پاک رو

سایر اخبار عجیب و غریب