تبیان، دستیار زندگی
برخی می گویند: ازدواج در اسلام به معنای زن گرفتن برای مرد مطرح شده و او به عنوان مشتری و خریدار تلقی گردیده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خواستگاری از زن
ازدواج موقت

برخی می گویند: ازدواج در اسلام به معنای زن گرفتن برای مرد مطرح شده و او به عنوان مشتری و خریدار تلقی گردیده، و در مقابل زن، نوعی کالا وانمود شده است. این قبیل تعبیرها در قوانین اجتماعی اثر روانی بسیار بد و ناگواری ایجاد می کند و مخصوصا تعبیرات مزبور در قانون ازدواج بر روی روابط زن و مرد اثر می گذارد وبه مرد، ژست آقایی و مالکیت و به زن، وضع مملوکی و بندگی می بخشد.

کتاب حقوق زن: نوشته علی اصغر رضوانی

برای خرید اشتراک کتاب کلیک کنید.

تنظیم: آقایی


برای خرید کتب اسلامی کلیک کنید.

برای خرید کتب حکمت و عرفان کلیک کنید.

برای خرید از فروشگاه اینترنتی کلیک کنید.