تبیان، دستیار زندگی
ازدواج مجدد اگر موقت باشد اجازه نمی خواهد؟!
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تغییرات قانون تجدید فراش!

(قسمت اول)

قانون

در راستای تکمیل نکات حقوقی مربوط به حقوق خانواده طی چند مقاله اخیر برخی از زوایای لایحه جدید حمایت از خانواده را که در 10/11/88 به تصویب کمیسیون قضایی مجلس شوای اسلامی که به مشهد مقدس مشرف شدند و در آنجا این لایحه را به تصویب رساندند، تقدیم کردیم و در این مقاله یکی دیگر از ابعاد این لایحه  را که مربوط می شود به مواردی که زوج ازدواج مجدد را مدنظر دارد و اینکه لایحه جدید حمایت از خانواده در کجاها چنین اجازه ای را به زوج می دهد، ملاحظه می نمائیم و تا حدودی با تغییرات ناشی از لایحه جدید درخصوص تجدید فراش آشنا می شویم تا اولاً دانش حقوقی مان بیشتر شود. ثانیاً نکات قابل اصلاح در این لایحه گوشزد شود.

اول- رضایت همسر اول به ازدواج مجدد

اولین موردی را که لایحه جدید مصوب 10/11/88 مشهد مقدس اجازه ازدواج مجدد را به شوهر داده است، موردی است که زوجه اول او رضایت بدهد.

نکته مهم این شرط یعنی رضایت همسر اول در صورتی است که زوج بخواهد ازدوواج مجدد دایم انجام دهد و ازدواج موقت را شامل نمی شود زیرا این مساله در ماده 24 لایحه مصوب آمده است.

دوم- عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشوئی

مورد دوم که اجازه ازدواج مجدد دایم برای شوهر وجود خواهد داشت در صورتی است که همسر اول قدرت به ایفای وظایف زناشویی نداشته باشد

نکته مهم: این قدرت داشتن یا نداشتن باید توسط دادگاه احراز شود و دادگاه اجازه را صادر کند و اساساً در همه مواردی که اجازه ازدواج مجدد دایم داده می شود باید مراجعه به دادگاه و کسب اجازه رسمی صورت پذیرد.

سوم- عدم تمکین زن از شوهر پس از صدور حکم دادگاه

مصداق دیگری که به شوهر اجازه ازدواج مجدد داده می شود در حالی است که شوهر با آنکه قبلاً به دادگاه مراجعه کرده و از عدم تمکین همسر اول خود شکایت نموده و حکم به نفع خود گرفته است در عمل همسر اول از تمکین خودداری نماید.

تجویز ازدواج مجدد دایم در لایحه جدید احصاء شده و برخی از این مصادیق را در مقاله برشمردیم  که عبارت ند از یکم. رضایت همسر اول به ازدواج مجدد  دوم- عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشوئی سوم- عدم تمکین زن از شوهر پس از صدور حکم دادگاه  چهارم- ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج  پنجم- محکومیت قطعی زن به حبس به عنوان مجازات اما به هر حال به  آنها اشکالاتی وارد است .

چهارم- ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج

مصداق چهارمی که برای شوهر اجازه ازدواج مجدد دایم توسط دادگاه باید صادر شود مواردی است که زوجه اول او به جنون یا امراض صعب العلاج مبتلا گردیده است.

نکته مهم عبارت ماده 24 لایحه مصوب کمیسیون قضایی مجلس مطلق است و جنون دائمی و موقت را شامل می شود و البته باید یادآور شویم که جنون قبل از عقد اگر پنهان شده باشد و پس از عقد متوجه شوند از مواردی است که حق فسخ عقد نکاح را به همسر خواهد داد.

خیانت

پنجم- محکومیت قطعی زن به حبس به عنوان مجازات.

مصداق دیگری که دادگاه اجازه ازدواج مجدد دایم را برای شوهر بنا بر ماده 24 لایحه مصوب صادر می کند جایی است که زوجه اولاً- جرم عمدی مرتکب شود

ثانیاً- جرم عمدی وی منجر به محکومیت به مجازات حبس یک سال شود یا جزای نقدی را نتواند بدهد و یکسال در بازداشت بماند!

نکته مهمّ: جای تعجب و شگفت است در حالیکه برای بسیاری از جرایم جزای نقدی های بالایی در نظر گرفته می شود، و زوجه عاجز از پرداخت به بازداشت یکساله افتاده است، این مورد را قانون گذار از موارد تجویز ازدواج مجدد دایم برای شوهر تلقی کرده است گویا مجازات مضاعفی را می خواهد برای زوجه مقرر کند! و...!!

موارد تجویز ازدواج مجدد در لایحه جدید مصوب 10/11/88 ادامه دارد که در مقالات آتی می پردازیم.

نتیجه گیری

هرچند موارد تجویز ازدواج مجدد دایم در لایحه جدید احصاء شده و برخی از این مصادیق را در مقاله برشمردیم  که عبارت اند:

 اول: رضایت همسر اول به ازدواج مجدد

دوم- عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشوئی

سوم- عدم تمکین زن از شوهر پس از صدور حکم دادگاه

چهارم- ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج

پنجم- محکومیت قطعی زن به حبس به عنوان مجازات اما به هر حال به  آنها اشکالاتی وارد است که اطلاع از آن ضروری است که ان شاء ا.. در مقالات آتی به طور مفصل تر دنبال خواهیم کرد.

زهروی -دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

گروه خانواده و زندگی تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.