تبیان، دستیار زندگی
در هر دو مورد باید وضعیت ثبت باشگاه ها مشخص باشد که در این بخش باید دستورالعمل هایی تدوین شود تا اولا اختیارات مجمع به هیئت مدیره واگذار شود و علاوه بر آن اختیارات مدیرعامل در چارچوب های حقوقی و قانونی افزایش یابد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قوانین مانع تجاری‌سازی باشگاه‌ها

مهدی تاج

نایب رئیس فدراسیون فوتبال با بیان اینکه قوانین موجود در بخش های اقتصادی کشور مانعی جدی فرا روی تجاری سازی باشگاهها محسوب می شوند ، تاکید کرد: تحقق واقعی روند تجاری سازی مستلزم رفع خلاء های قانونی و حقوقی است.

مهدی تاج در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تجاری سازی باشگاه ها نیازمند بستر مناسبی به لحاظ تعیین وضعیت حقوقی، درآمدزایی، استقلال مالی باشگاه هاست تاکید کرد: در حال حاضر تحقق شرایط تجاری سازی برای بسیاری از باشگاه های کشور فراهم نیست و در صورت اجرای این طرح در باشگاه ها حداقل باید تا مدت زمان مشخصی کمک های دولتی ادامه یابد یا حداقل شکل تخصیص آن تغییر کند.

تاج با بیان اینکه برخی از قوانین موجود متناسب با خصوصی سازی نیست و بعضا عناصر تجاری سازی حتی اراده ای برای تحقق این کار در کشور ندارد، یادآور شد: تجاری سازی در فوتبال کشور نیازمند تعریف مدل حقوقی و قانونی خاصی است که در آن قوانین فیفا و AFC رعایت شده باشد چرا که باشگاه های فوتبال ما فاقد تمامی شرایط برای تجاری سازی و یا فعالیت در بخش خصوصی هستند.

در هر دو مورد باید وضعیت ثبت باشگاه ها مشخص باشد که در این بخش باید دستورالعمل هایی تدوین شود تا اولا اختیارات مجمع به هیئت مدیره واگذار شود و علاوه بر آن اختیارات مدیرعامل در چارچوب های حقوقی و قانونی افزایش یابد

نایب رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به اینکه خصوصی در باشگاه های فوتبال از دو طریق امکان پذیر است اظهار داشت: با توجه به ظرفیت حقوقی کشور این امر یا باید از طریق واگذاری باشگاه ها آنهم مطابق مقررات موجود قانون تجارت ، بورس ، اصل 44 قانون اساسی، سند چشم انداز توسعه بخش مدیریت و تربیت بدنی ورزش کشور صورت بگیرد و یا در قالب موسسات شرکنت سهامی عام و یا خاص انجام شود.

وی اضافه کرد: در هر دو مورد باید وضعیت ثبت باشگاه ها مشخص باشد که در این بخش باید دستورالعمل هایی تدوین شود تا اولا اختیارات مجمع به هیئت مدیره واگذار شود و علاوه بر آن اختیارات مدیرعامل در چارچوب های حقوقی و قانونی افزایش یابد.

تاج خاطرنشان کرد: در بحث واگذاری، تدوین اساسنامه شرکت ها، با نام یا بی نام بودن سهام، کسورات قانونی ، نوع قراردادهای مورد نیاز باشگاههای فوتبال، تبلیغات و ... باید مد نظر قرار گیرد و برای آن چارچوب های قانونی مشخص کرد.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال در پاسخ به این سئوال که اساسا با توجه به زیان ده بودن بسیاری از باشگاه های فوتبال کشور بحث واگذاری سهام باشگاهها از طریق بورس اساسا توجیه اقتصادی دارد یا نه گفت: با توجه به شرایط سخت گیرانه ای که حضور در بورس وجود دارد باید بحث واگذاری باشگاه ها در بخش های "فرابورس" بررسی شوند و عرضه سهام باشگاه ها بصورت سهامی عام شرایط بهتری را برای واگذاری باشگاه ها فراهم می کند.

وی عدم دسترسی به منابع و فقدان آئین نامه های داخلی در باشگاه ها را از عمده ترین چالش های موجود بر سر راه تجاری سازی باشگاه ها عنوان کرد و اظهار داشت: فدراسیون فوتبال در حال تدوین آئین نامه ای جامع برای تجاری سازی باشگاه هاست که در آن تمامی جنبه های حقوقی، قانونی و شرایط خاص باشگاههای کشور به لحاظ درآمدزایی دیده شده که در فاز اول ساختارحقوقی و بحث درآمدزایی و شفافیت مالی باشگاه ها مورد بررسی قرار گرفت و امیدواریم موضوع تجاری سازی را با توجه به ظرفیت های حقوقی کشور پیگیری کنیم.

تنظیم:سعید آقازاده