تبیان، دستیار زندگی
تعجب نکنید از عنوان. چون آن قدر کار را برای شما راحت کرده‌ایم که با خواندن چند پاراگرافِ شسته رُفته، تمام احکام مورد نیاز، در گوشه ذهن شما جای خواهد گرفت. قصد ما در این مجموعه‌، ارائه ی احکام به صورت خلاصه و به سبکی جدید است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رساله هلویی

دکتر احمدی نژاد در حال نماز در هواپیما

اشاره:

تعجب نکنید از عنوان. چون آن قدر کار را برای شما راحت کرده‌ایم که با خواندن چند پاراگرافِ شسته رُفته، تمام احکام مورد نیاز، در گوشه ذهن شما جای خواهد گرفت. قصد ما در این مجموعه‌، ارائه ی احکام به صورت خلاصه و به سبکی جدید است.

امیدواریم بخوانید و به آن عمل کنید، تا ببینید اسلام برای این بخش از زندگی که به نظر پیش پا افتاده است، احکامی وضع کرده و کسی که به آن احکام عمل کند ان شاء الله مأجور درگاه الهی خواهد بود.

قسمت بیست و هفتم: مکان نمازگزار

شرایط مکان نمازگزار:

مکانی که در آن نماز می‏خوانیم باید 6 شرط را داشته باشد وگرنه نماز در آنجا صحیح نیست

1- واجب است که مباح باشد.

بنابراین در جای غصبی که صاحبش راضی نیست نمی‏توان نماز خواند مگر در حال ناچاری. همچنین در جاهای عمومی که موجب اختلال در امور مردم می‌شود مانند خیابان و... نمی‌توان نماز خواند مگر اینکه مشکلی برای دیگران ایجاد نشده و اختلال پیش نیاید.

2- واجب است بی‏حرکت باشد.

بنابراین نماز خواندن در هواپیما و قطار در حال حرکت صحیح نیست مگر اینکه انسان به دلیل تنگی وقت یا دلیلی دیگر ناچار باشد. البته این مورد درباره نمازهای واجب است بنابر این نمازهای مستحب را حتی در حال حرکت هم می‌توان خواند.

توجه با این حساب می‌تواند از اوقاتتان اسفاده کنید و در ماشین و یا در حال حرکت نماز مستحتبی بخوانید مثل نماز شب و ...

3- محل سجده باید پاک باشد.

منظور این است مهر و یا هر چیزی که پیشانی را بر آن می‌گذاریم باید پاک باشد نه اینکه نجاست سرایت کننده نداشته باشد. تفاوت این مورد با مورد بعدی در همین نکته است.

4- نجاست مسری نداشته باشد

در جایی که نماز می‏خوانیم نباید نجاست مرطوب باشد به طوری که به بدن یا لباسمان سرایت کند. بنابر این حتما لازم نیست که مثلا زیر خود جا نماز پهن کنیم و یا از پاک بودن فرش یا آنچه زیرمان است مطمئن شویم هرچند دقت در مسائل خوب است.

5- میان اعضای سجده اختلاف سطح نباشد

جایی که بر آن سجده می‏کنیم (مهر) نباید از جای انگشتان پا و زانوها بیشتر از چهار انگشت بسته، پایین‏تر و یا بلندتر باشد. لذا نمی توان مهر را چنان بزرگ گرفت که ارتفاع آن بیش از حد مجاز شود و یا آن را در جای بلندتر و یا کوتاهتر گذاشت مثلا روی پله و یا هر چیز دیگری و نیز نمی توان در سطح شیب داری که چینن اخلاف سطحی پیش می‌آورد نماز خواند.

6- امکان انجام واجبات در آن باشد

در جایی باید نماز خواند که بتوان واجبات نماز را انجام داد مثلا نباید در جایی نماز خواند که سقف آن به قدری کوتاه است که نمی‏توان ایستاده نماز خواند یا به قدری تنگ است که سجده و رکوع را نمی‏توان انجام داد.

مکان خوب

اینها واجبات مکان نماز گزار بود اما نکته‌ای که بهتر است رعایت شود این است مکان نمازگزار باید بگونه‌ای باشد تا حواس او پرت نکرده و موجب حضور قلب شود پس خوب است به این موضوع توجه نمایید چه در نماز فرادا و چه در نماز جماعت.

سوالهای این قسمت:

1- کدام گزینه، از واجبات مکان نمازگزار است؟

الف) پاک بودن و غصبی نبودن

ب) نجس و متحرک نبودن

ج) مباح و پاک بودن

د) همه موارد

2- جایی که پیشانی بر آن می‏گذاریم......

الف) باید بلندتر از جای زانوها و انگشتان پاها باشد.

ب) نباید از جای انگشتان پا و زانوها بیشتر از چهار انگشت بسته، پایین‏تر یا بلندتر باشد.

ج) باید از جای انگشتان پا و زانوها بیشتر از چهار انگشت بسته، پایین‏تر باشد.

د) اگر نجس باشد اشکالی به نماز وارد نمی‏شود.

3- کدام گزینه، صحیح است؟

الف) اگر نجاست مرطوبی که به لباس سرایت می‏کند در مکان نمازگزار باشد اشکالی ندارد.

ب) نماز خواندن در هواپیما در هیچ حالی جایز نیست.

ج) تنگی وقت عاملی است که می‏تواند باعث جواز یا وجوب نماز خواندن در قطار در حال حرکت باشد.

د) در حال ناچاری نمی‏توان در جایی که صاحبش راضی نیست نماز خواند.

گروه دین و اندیشه - عسگری

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.