تبیان، دستیار زندگی
کاربردرایانه ابعاد ذهن بشر را به نحو چشمگیری گسترش داده است و انسان به کمک آن، به انجام محاسباتی قادر گردیده که بدون کمک گرفتن از رایانه هیچ گاه فکر آن را هم نمی کرد. امروزه رادیو، تلویزیون و تلفن ابعاد دیدن و شنیدن انسان را در سرتاسر گیتی گسترش داده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رایانه برای رفاه
رایانه

کاربرد رایانه ابعاد ذهن بشر را به نحو چشمگیری گسترش داده است و انسان به کمک آن، به انجام محاسباتی قادر گردیده که بدون کمک گرفتن از رایانه هیچ گاه فکر آن را هم نمی کرد. امروزه رادیو، تلویزیون و تلفن ابعاد دیدن و شنیدن انسان را در سرتاسر گیتی گسترش داده اند و وسایل حمل و نقل مانند اتومبیل، کشتی، هواپیما و قطار امکان نقل مکان را به سرعتی به وجود آورده اند که هرگز به ذهن بشر اولیه نمی رسید. رایانه نیز در این مقایسه، ابعاد و محدودیتهای تفکر و ذهن را به مرزهای دور و درازی گسترش داده و بشر با کمک آن قادر است به افقهای جدیدی از تفکر و دانش بیندیشد که بدون آن امکان نداشت در این زمینه ها گام نهد.

مبانی رایانه: سعید سعادت

برای خرید اشتراک کتاب کلیک کنید.

تنظیم: آقایی


برای خرید کتب روانشناسی کلیک کنید.

برای خرید کتب خانواده کلیک کنید.

برای خرید از فروشگاه اینترنتی کلیک کنید.