تبیان، دستیار زندگی
درهفته پایانی چهارمین دوره لیگ برنز تنیس کشور تیم هما قهرمان شد و بعنوان نخست چهارمین دوره لیگ دست یافت. درحساس ترین بازی هفته تیم هما درحالیکه استراحت داشت، با شکست 3 برصفر دانشگاه آزاد در مقابل مس کرمان به قهرمانی رسید. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

هما،قهرمان تنیس ایران


درهفته پایانی چهارمین دوره لیگ برنز تنیس کشور تیم هما قهرمان شد و بعنوان نخست چهارمین دوره لیگ دست یافت.

درحساس ترین بازی هفته تیم هما درحالیکه استراحت داشت، با شکست 3 برصفر دانشگاه آزاد در مقابل مس کرمان به قهرمانی رسید.

دراین بازیها تیم مس 3 برصفر دانشگاه آزاد را شکست داد وسیمین سپاهان 3 برصفر ازسد گچ خراسان گذشت. بازی دوتیم البرز گازکیش و باشگاه تنیس کرمان به هفته دیگرموکول شد. تیم هما با 2 باخت وتیمهای مس کرمان ودانشگاه آزاد هرکدام با 3 باخت به ترتیب اول تا سوم شدند.

شایان ذکراست: هر3 تیم در امتیازمساوی بودند، اما درباخت کمترو امتیازشماری هما قهرمان شد. اعضای تیم هما دراین مسابقات عبارت بودند از: اشکان شکوفی، شهاب حسنی، امیرسهیل محسنی، کوروش هاشمیان و رضا کارآور( مربی ) تویسرکانی ( سرپرست) تیم هما برای چهارمین بارقهرمان لیگ تنیس کشورشد.

نکته جالب توجه اینست که اگرتیم دانشگاه آزاد مس کرمان را شکست می داد قهرمان و اگر2 بر1 شکست می خورد، بعنوان دومی می رسید.