تبیان، دستیار زندگی
فیلم جزو بیست فیلم اول اکران روز باشد تعداد هفته نمایش تعداد سینماهای نمایش دهنده فروش کل فروش آخرین هفته هفته منتهی به دوشنبه .... میلیون دلار هزار دلار 5 3.025 222.6 6.324 16 / دسامبر / 2002 (25 / آذر / 1381) 4 3....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آمار فروش تا زمانی است که آن فیلم جزو بیست فیلم اول اکران روز باشد

تعداد هفته
نمایش

تعداد سینماهای نمایش دهنده

فروش کل

فروش آخرین هفته

هفته منتهی به دوشنبه ....

میلیون دلار

هزار دلار

5

3.025

222.6

6.324

16 / دسامبر / 2002
(25 / آذر / 1381)

4

3.387

214.0

10.086

9 / دسامبر / 2002
(18 / آذر / 1381)

3

3.682

200.2

32.117

2 / دسامبر / 2002
(11 / آذر / 1381)

2

3.314

148.4

42.227

25 / نوامبر / 2002
(4 / آذر / 1381)

1

3.682

88.4

88.357

18 / نوامبر / 2002
(27 / آبان / 1381)