تبیان، دستیار زندگی
چرا وقتی اشیاء سنگین را با قایق یا کشتی حمل می کنیم، آن ها غرق نمی شوند،اما وقتی آن ها را از قایق به داخل آب پرتاب می کنیم به اعماق دریا و یا اقیانوس فرو می روند؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اصل شناوری
اصل شناوری

چرا وقتی اشیاء سنگین را با قایق یا کشتی حمل می کنیم، آن ها غرق نمی شوند،اما وقتی آن ها را از قایق به داخل آب پرتاب می کنیم به اعماق دریا و یا اقیانوس فرو می روند؟ چرا وقتی شما در استخر روی سطح آب دراز می کشید در سطح آب باقی می مانید، اما اگر با دست هایتان پاهایتان را بگیرید و شکل توپ شوید به کف استخر نزدیک خواهید شد؟

همه ی این اتفاق ها به مقدار آب جابه جا شده و اصل شناوری بر می گردد. وقتی شما بدن خود را روی سطح آب به صورت کشیده قرار می دهید، مقدار آب بیشتری به شما فشار می آورد، اما وقتی خود را به شکل توپ در می آورید مقدار آب کمتری به شما فشار می آورد.اگر می خواهید متوجه ی این موضوع شوید، آزمایش زیر را انجام دهید.

-یک تکه گل بردارید و آن را به دو قسمت مساوی تقسیم کنید. یکی از آن تکه ها را برداشته و مثل توپ گردش کنید و تکه ی دیگر را به شکل قایقی با سطح صاف و کشیده در بیاورید.

-حالا هر دو تکه را در یک سینک پر از آب قرار دهید. کدام یک شناور می ماند و کدام غرق می شود؟ هردو یا هیچکدام.

اصل شناوری

بنابراین اگر قسمتی از شی که با آب در تماس است وسیع باشد، شی شناور خواهد شد. یک جسم باید برای ایجاد فضا برای حجم خودش، حجم معادلی از مایع را جابه جا کند. شی نیرویی در جهت پایین و آب نیرویی در جهت بالا  وارد می کند. البته وزن شی شناور هم نقش مهمی در این قضیه دارد. جسم وقتی در آب شناور می شود که به اندازه ی وزنش  آب جابه جا کند.

این اصل شناوری نام دارد. شناوری به معنای از دست دادن وزن جسم به هنگام قرار دادن در آب است.

اصل ارشمیدس بیان می کند: شی ای که به طور جزیی یا کلی در آب فرو می رود، بوسیله ی نیرویی برابر با وزن آب جابه جا شده به سمت بالا شناور می شود. ارشمیدس از این اصل نتیجه گرفت که جسم شناور مقدار آب معادل وزن خودش را جابه جا می کند.

گروه کودک و نوجوان سایت تبیان_ترجمه:نعیمه درویشی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.