تبیان، دستیار زندگی
از بزرگ زادگان توس، در نیمه اول سده چهارم هجری و مدتی حاکم این ولایت بود و ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ابو منصور محمد بن عبدالرزاق توسی
ابومنصور محمدبن عبدالرزاق توسی

از بزرگ زادگان توس، در نیمه ی اول سده چهارم هجری و مدتی حاکم این ولایت بود و سپس به سمت سپهسالاری سامانیان و حکومت خراسان رسید. به امر وی وزیرش ابو منصور معمری، شاهنامه ابومنصوری(مبنای کار دقیقی و سپس فردوسی در نظم شاهنامه) را در سال های 339 تا 345 ق فراهم آورد.


منبع: سیمای گردشگری مشهد مقدس

تنظیم برای تبیان: سمانه دولت آبادی