تبیان، دستیار زندگی
تبیان در نظر دارد که به درخواست جمع زیادی از کاربران و اعضای تایید نهایی خود پاسخ مثبت دهد. بالاخره موعد آن فرارسید. دوستانی که علاقمندی خود را پیش از اینها برای داشتن وبلاگ ابراز داشته بودند می توانند امیدوار باشند که تا د...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تبیان به اعضای تایید نهایی وبلاگ می دهد


تبیان در نظر دارد که به درخواست جمع زیادی از کاربران و اعضای تایید نهایی خود پاسخ مثبت دهد. بالاخره موعد آن فرارسید. دوستانی که علاقمندی خود را پیش از اینها برای داشتن وبلاگ ابراز داشته بودند می توانند امیدوار باشند که تا دسترسی به مقصود تنها گامی چند باقی است. این دسته از دوستان و منحصراً تایید نهایی ها می توانند به قسمت اصلاح مشخصات مراجعه کنند و نامی را که برای وبلاگ خود در نظر گرفته اند وارد کنند و منتظر اطلاعیه های آتی تبیان بمانند.

تبیان منتظر نام وبلاگ شماست.