تبیان، دستیار زندگی
امروز یک وسیله پر کاربرد در انجام بسیاری از پروژه ها را به شما معرفی می کنیم. این وسیله برای اندازه گیری سرعت جریان سیال به کار می رود و آنمومتر نام دارد. آنمومترها دو نوعند: آنمومتر پره ای و آنمومتر بشقابی...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سرعت سنج سیال ( آنمومتر )

سرعت سنج سیال ( آنمومتر )
سرعت سنج سیال ( آنمومتر )

Anemometer

امروز یک وسیله پر کاربرد در انجام بسیاری از پروژه ها را به شما معرفی می کنیم. این وسیله برای اندازه گیری سرعت جریان سیال به کار می رود و آنمومتر نام دارد. آنمومترها دو نوعند: آنمومتر پره ای و آنمومتر بشقابی.

* آنمومتر پره ای:

سرعت سنج سیال ( آنمومتر )

آنمومتر پره ای برای اندازه گیری سرعت در گازها و مایعات به کار می رود. این دستگاه طوری در معرض جریان قرار می گیرد که محور دوران آن در امتداد جریان باشد و سیال متحرک پره های آن را می گرداند.

سرعت سنج سیال ( آنمومتر )

عموماً این پره ها به یک مولد جریان ( ژنراتور ) کوچک را می گردانند که موجب می شود این چرخش به انرژی الکتریکی تبدیل شود.

با اندازه گیری برق تولید شده این مولد، سرعت چرخش پره ها و در نتیجه سرعت عبور سیال به دست می آید.

سرعت سنج سیال ( آنمومتر )

* آنمومتر بشقابی:

سرعت سنج سیال ( آنمومتر )    سرعت سنج سیال ( آنمومتر )

معمولاً این نوع سرعت سنج های بوسیله هواشناس ها برای اندازه گیری سرعت باد به کار می روند. همچنین از این وسیله، مهندسان هیدرولیک برای اندازه گیری سرعت رودخانه ها و یا جریان های آب استفاده می کنند.

برای تهیه آنمومتر باید در تهران به میدان امام خمینی، ابتدای خیابان لاله زار مراجعه نمایید که در عکس زیر این محل را مشاهده می کنید.

سرعت سنج سیال ( آنمومتر )آدرس

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تهیه : پوریا میرعشقی

تنظیم : نسرین صادقی