تبیان، دستیار زندگی
ه الهى ! دیده را به تماشاى جمال خیره كرده‏اى، دل را به دیدار ذوالجمال خیره گردان. الهى ! خنك آنكس كه وقف تو شد. الهى ! شكرت كه دولت صبرم دادى تا به ملكت فقرم رساندى. الهى ! شكرت كه از تقلید رَستم و به تحقیق پیوستم. الهى ! تو...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

الهی نامه

الهى ! دیده را به تماشاى جمال خیره كرده‏اى، دل را به دیدار ذوالجمال خیره گردان.

الهى ! خنك آنكس كه وقف تو شد.

الهى ! شكرت كه دولت صبرم دادى تا به ملكت فقرم رساندى.

الهى ! شكرت كه از تقلید رَستم و به تحقیق پیوستم.

الهى ! تو پاك آفریده‏اى، ما آلوده كرده‏ایم.

الهى ! پیشانى بر خاك نهادن آسان و دل از خاك برداشتن دشوار است.

الهى ! ظاهر ما اگر عنوان باطن ما نباشد در " یَومَ تُبلىَ السَّرائِر" چه كنیم.

الهى ! شكرت كه كور بینا، كر شنوا و گنگ گویایم.

الهى ! درویشان بى سر و پایت در كنج‏ خلوت، بى رنج پا سیر آفاق عوالمی كنند كه دولتمندان را گامى میسّر نیست.

الهى ! اگر گـُلم و یا خارم از آن ِ بوستان یارم.

الهى ! انسان ضعیف كجا و حمل قول ثقیل كجا.

الهى ! چگونه دعوى بندگى كنم كه پرندگان از من‏ میرمند و ددان رامم نیستند.

الهى ! گرگ و پلنگ را رام توان كرد، با نفس سركش چه باید كرد؟

الهى ! در خلقت ‏شیطان كه آنهمه فوائد و مصالح است، در خلقت مَلِك چه‏ها باشد.

الهى ! چگونه ما را مراقبت نباشد كه تو رقیبى، و چگونه ما را محاسبت نبود كه تو حسیبى.

الهى ! حق محمد و آل محمد بر ما عظیم است اللهم صلِّ على مُحَمَد و آل ِ مُحَمَد .

الهى ! نهر، بحر نگردد ولى تواند با وى پیوندد و جدولى از او گردد.

الهى ! چون در تو می نگرم رعشه بر من مستولى می شود پشه با باد صرصر چه كند؟

" برگرفته از مناجات نامه علامه حسن زاده عاملی "

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.