تبیان، دستیار زندگی
گاهی مواقع شما دچار برق گرفتگی می شوید. به عنوان مثال وقتی شما راه می روید، الكتریسیته در بدن شما جمع می شود و وقتی دربی را باز می كنید، به شما شك الكتریكی وارد می گردد. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

‏انرژی الکتریکی و برخی مشکلات آن

گاهی مواقع شما دچار برق گرفتگی می‏شوید. به عنوان مثال وقتی شما راه می‏روید، الكتریسیته در بدن شما جمع می‏شود و وقتی دربی را باز می‏كنید، به شما شوك الكتریكی وارد می‏گردد. البته این پدیده برای شما ناخوش‏ آیند می‏باشد.

‏انرژی الکتریکی و برخی مشکلات آن

البته همیشه موضوع به این سادگی نیست و ممكن است خطرات زیادی در پی داشته باشد. به مورد زیر توجه كنید. چرا این اتفاق روی می‏دهد؟ راه مقابله با این خطر چیست؟

‏انرژی الکتریکی و برخی مشکلات آن

با کلیک در اینجا به فیلم توجه كنید. در این فیلم شما برق با ولتاژ بسیار زیادی را مشاهده می‏كنید. به یاد داشته باشید نزدیك شدن (بدون حفاظ) به چنین برق هایی خطرات جدی جانی دربر دارد.

در شكل های زیر چند نكته سادة ایمنی آمده است. برای هر یك از موارد زیر راه‏حلی برای رفع مشكل بیان كنید.

‏انرژی الکتریکی و برخی مشکلات آن

‏انرژی الکتریکی و برخی مشکلات آن

‏انرژی الکتریکی و برخی مشکلات آن

‏انرژی الکتریکی و برخی مشکلات آن

‏انرژی الکتریکی و برخی مشکلات آن

‏انرژی الکتریکی و برخی مشکلات آن

‏انرژی الکتریکی و برخی مشکلات آن

‏انرژی الکتریکی و برخی مشکلات آن

‏انرژی الکتریکی و برخی مشکلات آن

‏انرژی الکتریکی و برخی مشکلات آن

‏انرژی الکتریکی و برخی مشکلات آن

مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی