تبیان، دستیار زندگی
همانطور كه می دانید بسیاری از وسایل خانگی با برق كار می كنند. چه ویژگی در وسایل زیر باعث می شود كه ما اعتقاد داشته باشیم برق انرژی دارد؟ ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انرژی الكتریكی

همان طور كه می‏دانید بسیاری از وسایل خانگی با برق كار می‏كنند. چه ویژگی در وسایل زیر باعث می‏شود كه ما اعتقاد داشته باشیم برق انرژی دارد؟‌

انرژی الكتریكی

نتیجه كار در وسایل فوق گرما، حركت، صدا … می‏باشد، كه تمامی آن ها انرژی می‏باشند و هیچ كدام از آن ها بدون برق كار نمی‏كنند. پس می‏توان نتیجه گرفت كه برق دارای صورتی از انرژی است، كه به آن انرژی الكتریكی می‏گویند.

در مدل سازی زیر یونولیت بری را مشاهده می کنید. چه نوع تبدیل انرژی در این وسیله روی می‏دهد؟

انرژی الكتریكی

چرا انرژی الكتریكی تا این اندازه به طور گسترده استفاده می‏شود؟

دلیل مهم این امر انتقال راحت انرژی الكتریكی و سهولت در تبدیل آن به سایر انرژی‏ها می‏باشد. در ضمنانرژی الكتریكی به راحتی قابل كنترل می‏باشد.

انرژی الكتریكی

با کلیک در اینجا به فیلم توجه كنید. در این فیلم چند روش تولید برق ( در مقیاس وسیع ) بیان شده است.

مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی