تبیان، دستیار زندگی
برنامه کامل بازى هاى جام جهانى آفریقاى جنوبى به این شرح است ............
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گروه ها و برنامه کامل جام جهانی 2010

برنامه کامل جام جهانی

جام جهانی فوتبال از 21 خرداد تا 20 تیر به میزبانی کشور آفریقای جنوبی با  رقابت 32 تیم در قالب هشت گروه چهارتیمی انجام می‌شود.

گروه‌بندی و زمان برگزاری بازی‌های جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی به شرح زیر است:

ساعت تمام بازیها به وقت ایران است.

گروه A

آفریقاى جنوبى، مکزیک، اروگوئه و فرانسه

آفریقاى جنوبى - مکزیک- ژوهانسبورگ جمعه 21 خرداد 18:30 دقیقه)

اروگوئه - فرانسه- کیپ تاون، جمعه 21 خرداد(23)

آفریقاى جنوبى - اروگوئه - پرتوریا - چهارشنبه، 26 خرداد (23)

فرانسه- مکزیک- یولوکوانه- پنج شنبه 27خرداد (23)

مکزیک - اروگوئه - روشتنبورگ- سه شنبه - اول تیر(18:30 دقیقه)

فرانسه- آفریقاى جنوبى-مانگونانگ - سه شنبه- اول تیر ( 18:30 دقیقه)

گروهB

آرژانتین- نیجریه- کره جنوبى و یونان

آرژانتین - نیجریه -ژوهانسبورگ - شنبه  22 خرداد- (18:30)

کره جنوبى- یونان-بندر الیزابت - شنبه 22 خرداد-(16)

یونان - نیجریه-مانگونانگ - پنج شنبه  27 خرداد (18:30)

آرژانتین - کره جنوبى- ژوهانسبورگ- پنج شنبه 27 خرداد (16)

نیجریه- کره جنوبى- دوربان- سه شنبه اول تیر(23)

یونان - آرژانتین- پولوکوانه - سه شنبه اول تیر (23)

گروه C

انگلستان- آمریکا- الجزایر و اسلوونى

انگلستان - آمریکا -روشتنبورگ- شنبه 23 خرداد (23)

الجزایر - اسلوونى - پولوکوانه- یکشنبه 24 خرداد( 16)

اسلوونى - آمریکا -ژوهانسبورگ - جمعه 28 خرداد (18:30 دقیقه)

انگستان- الجزایر-کیپ تاون- جمعه 28خرداد ( 23)

اسلوونى - انگلستان- بندر الیزابت - چهارشنبه - 2 تیر( 18:30 دقیقه)

آمریکا- الجزایر - پرتوریا چهارشنبه 2 تیر (18:30 دقیقه)

جام جهانی

گروهD

آلمان- استرالیا- صربستان و غنا

آلمان - استرالیا-دوربان- یکشنبه 23 خرداد (23)

صربستان- غنا- پرتوریا- یکشنبه 23 خرداد ( 18:30)

آلمان - صربستان - بندر الیزابت- جمعه 28 خرداد ( 16)

غنا - استرالیا - روشتنبورگ - سه شنبه 29 خرداد ( 18:30)

غنا- آلمان -ژوهانسبوگ- چهارشنبه 2 تیر (23)

استرالیا- صربستان- نلسپروئیت- صربستان- چارشنبه 2 تیر (23)

گره E

هلند- دانمارک- ژاپن - کامرون

هلند- دانمارک- ژوهانسبورگ- دوشنبه 24 خرداد(16)

ژاپن - کامرون- مانگوتانگ - دوشنبه 24 خرداد ( 18:30 دقیقه)

هلند- ژاپن- دوربان- شنبه  29 خرداد(16)

کامرون - دانمارک- پرتوریا- شنبه  29 خرداد(23)

دانمارک - ژاپن- روشتنبورگ- پنج شنبه 3 تیر (23 )

کامرون - هلند- کیپ تاون - پنج شنبه 3 تیر(23)

گروه F

ایتالیا- پاراگوئه- نیوزلند- اسلواکى

ایتالیا- پاراگوئه- دوشنبه 24 خرداد (23)کیپ تاون

نیوزلند- اسلواکى- سه شنبه 25 خرداد (16) روشتنبورگ

اسلواکى- پاراگوئه- یکشنبه - 30 خرداد (16) مانگونانگ

ایتالیا - نیوزلند- یکشنبه 30 خرداد (18:30 )- نلسپروئیت

اسلواکى- ایتالیا- ژوهانسبورگ - پنج شنبه 3 تیر (18:30)

پاراگوئه- نیوزلند- پولوکوانه- پنج شنبه 3 تیر (18:30)

گروه G

برزیل- کره شمالى- ساحل عاج - پرتغال

ساحل عاج - پرتغال- بندرالیزابت- سه شنبه 25 خرداد( 18:30)

برزیل- کره شمالى- ژوهانسبورگ - سه شنبه 25 خرداد (23)

برزیل- ساحل عاج- ژوهانسبورگ - یک شنبه 30خرداد (23)

پرتغال- کره شمالى- کیپ تاون- دوشنبه 31 خرداد (16)

پرتغال- برزیل- دوربان- جمعه 4 تیر (18:30)

کره شمالى - ساحل عاج- نلسپروئیت- جمعه 4 تیر(18:30)

 جام جهانی 2010

گروهH

اسپانیا- سوئیس- هندوراس و شیلى

هندوراس - شیلى- نلسپروئیت - چهارشنبه 26 خرداد (16)

اسپانیا- سوئیس- دوربان- چهارشنبه 26 خرداد(18:30)

شیلى- سوئیس- بندر الیزابت- دوشنبه 31 خرداد(18:30)

اسپانیا- هندوراس- ژوهانسبورگ- دوشنبه 31 خرداد(23)

شیلى- اسپانیا- پرتوریا- جمعه 4 تیر(23)

سوئیس - هندوراس- مانگونانگ- جمعه 4 تیر (23)

دور یک هشتم نهایى

1-تیم اول گروهA - تیم دوم گروهB

اروگوئه - کره جنوبی - بندر الیزابت- شنبه 5 تیر -(18:30)

2- تیم اول گروه c - تیم دوم گروهD

آمریکا - غنا - روشتنبورگ- شنبه 5 تیر(23)

3- تیم اول گروهD- تیم دوم گردهc

آلمان - انگلیس مانگونانگ- یکشنبه 6 تیر(18:30)

4-تیم اول گروهB- تیم دوم گروهA

آرژانتین - مکزیک ژوهانسبورگ- یکشنبه 6 تیر(23)

5-تیم اول گروهE - تیم دوم گروه F

هلند - اسلواکی دوربان- دوشنبه 7 تیر (18:30)

6- تیم اول گروهG- تیم دوم گروهH

برزیل - شیلی - ژوهانسبورگ- دوشنبه 7 تیر(23)

7- تیم اول گروهF- تیم دوم گروه E

پاراگوئه - ژاپن - پورتوریا- سه شنبه 8 تیر (18:30)

8- تیم اول گروه H- تیم دوم گروه G

اسپانیا - پرتغال - کیپ تاون -سه شنبه 8 تیر (23)

دور یک چهارم نهایى

A :برنده بازى 5 - برنده بازى 6

برزیل - هلند - بندر الیزابت- جمعه 11 تیر (18:30)

B : برنده بازى یک- برنده بازى 2

اروگوئه - غنا - ژوهانسبورگ- جمعه 11تیر (23)

c:برنده بازى 3 - برنده بازى 4

آلمان - آرژانتین - کیپ تاون - شنبه 12 تیر (18:30)

D :برنده بازى 7 - برنده بازى 8

اسپانیا - پاراگوئه - ژوهانسبورگ- شنبه 12 تیر (23)

جام جهانی

دور نیمه نهایى

برنده بازىA با برنده بازى B

هلند - اروگوئه - کیپ تاون- سه شنبه 15 تیر(23)

برنده بازىCبا برنده بازىD

آلمان - اسپانیا - دوربان- چهارشنبه 16 تیر(23)

دیدار رده بندى

آلمان - اروگوئه - بندر الیزابت - شنبه 19 تیر (23)

دیدار نهایى

اسپانیا - هلند - ژوهانسبورگ - یکشنبه 20 تیر(23)

تنظیم برای تبیان: رضا سیگاری