تبیان، دستیار زندگی
روی پشت‏بام خانه میرزا سوراخی بود که هر وقت باران می‏آمد، از سوراخ سقف به داخل خانه می‏رفت و اتاق را خیس می‏کرد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

این به آن در

روی پشت‏بام خانه میرزا سوراخی بود که هر وقت باران می‏آمد، از سوراخ سقف به داخل خانه می‏رفت و اتاق را خیس می‏کرد.

این به آن در

یک روز میرزا تصمیم گرفت برای تعمیر این سوراخ، اقدام کند؛ برای همین به انبار رفت و بعد از برداشتن نردبان کارش را شروع کرد. در حین تعمیر بام بود که صدای پیرمردی را از داخل کوچه شنید که از او می‏خواست تا پایین برود.

میرزا با خودش فکر کرد؛ حتماً خبر مهمی شده که پیرمرد، من را صدا می‏کند.

بنابراین شروع به پایین رفتن نمود. یک بار هم نزدیک بود از نردبان پرت شود؛ اما هر طور بود خود را به سلامت پایین رساند و از پیرمرد سوال کرد: «چه اتفاقی افتاده است؟»

پیرمرد گفت: «من آدم فقیر و بی‏چیزی هستم؛ خواهش می‏کنم به من کمک کن.»

میرزا با شنیدن این حرف حسابی کفری شده بود؛ اما به روی خودش نیاورد و به پیرمرد گفت: «بیا بالای بام کارت دارم.»

و در بالا رفتن از نردبان به پیرمرد کمک کرد. روی بام که رسیدند، میرزا به پیرمرد گفت: «اتفاقاً من نیز مرد بی‏پولی هستم و نمی‏توانم چیزی به تو بدهم. الان هم خودت لطف کن و برگرد پایین.»

پیرمرد که عصبانی شده بود، گفت: «خوب مرد حسابی! چرا این حرف را از همان پایین که بودیم، نگفتی تا من دیگر به این بالا نیایم!»

میرزا گفت: «خوب؛ چرا تو این درخواست خود را وقتی من این بالا بودم، نگفتی تا من دیگر از این همه پله پایین نیایم. این به آن، در!»

شیرین عقل در تور ماهی گیری
شیرین عقل

یک روز که صیادان در رودخانه ماهی می‏گرفتند، شیرین عقلی ایستاده بود و مشتاقانه به کار آنها نگاه می‏کرد؛

ولی ناگهان پایش روی سنگی سُر خورد و با کلّه داخل رودخانه پرت شد و در یکی از تورهای صیادان گرفتار شد.

ماهی‏گیرها وقتی دیدند تورشان سنگین شده، با خوشحالی آن را بیرون کشیدند؛

اما با تعجب شیرین عقل را داخل تور دیدند و از او پرسیدند: «تو داخل تور ما چه می‏کنی؟»

شیرین عقل تکان داد و گفت: «درست نمی‏دانم؛ اما این‏طور که پیداست، باید ماهی شده باشم!»

گروه کودک و نوجوان سایت تبیان

مطالب مرتبط

لباس‏ها به جای هیزم

چینی بند زن

چهار پنجره بسته

سپر پسر حاکم

این هم دستور پخت غذا، آن را امتحان کن

تنها خدمه ساعت تنها خدمه ساعت

دیدی بالاخره گول خوردی!!!

قوی‏ترین حیوان دنیا

شکارچی و خرس-طنز

نگران نباش برایت دعا می‏کنم

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.